ZWROTY I WYMIANA

Nadchodzące wydarzenie: Bałtyk - Bieszczady Tour 1008km non-stop

Możliwość dokonania zwrotu lub wymiany istnieje tylko dla produktów uniwersalnych. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotom.

 

Adres zwrotu

Ultracycling Sp.z o.o., Świękitki 1A, 11-135 Lubomino

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie (odbioru przesyłki) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

2. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Zamawiającemu dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy. Zwrotowi nie będą podlegać dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.

 

3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić towar w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Zamawiający odstępując od Umowy, poniesie wszelkie koszty odesłania towaru do Sklepu Ultracycling.

 

 

REKLAMACJE

 

1. W przypadku znalezienia przez Zamawiającego w towarze wad, Sklep zaleca odesłanie zakupionego towaru na adres: Ultracycling Sp.z o.o., Świękitki 1A, 11-135 Lubomino

 

2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

3. Do towaru zwracanego w ramach procedury reklamacyjnej należy dołączyć „Wniosek o uznanie reklamacji” oraz dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury. W przypadku braku dowodu zakupu należy wskazać inne dowody potwierdzające zakup towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 

4. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania na w/w adres przesyłki z reklamowanym produktem. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby w terminie 14 dni Klient został powiadomiony o wyniku reklamacji.

 

5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

 

F&Q

kontakt@ultracycling.pl

+48 505 801 791

Czas realizacji zamówienia

Płatność

Dostawa

Zwroty i wymiana

Polityka prywatności

O nas

Regulamin sklepu

  SKLEP

  ULTRACYCLING