SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN 
X EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO 
PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610 KM NON-STOP

1. ORGANIZATORZY

 • MapSerwis.com

 • Ultracycling.pl

 • KSUZNAM

 • Vinci Projekt

 • Rowerowy Lidzbark

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Komandor -Robert Janik

 • Sędzia główny -Cezar Dobrochowski

 • Kierownik biura wyścigu – Weronika Janik

 • Kierownik DPK/serwis -Vinci Projekt

 • Kierownik startu/mety – Oskar Szproch

 • Pomiar czasu – Oskar Szproch

 • Transmisja online GPS -Robert Janik

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

 • Baza Wyścigu- ŚWIĘKITKI 1A gm Lubomino

 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 03-04.07.2021

 • Start techniczny odbędzie się w Bazie wyścigu 8:00, a start ostry MIŁAKOWO (rondo) 7,0km godz. 8.30

 • Meta –Baza Wyścigu

Harmonogram:
02.07.2021 (Piątek)

 • godz. 12.00-22.00 – rejestracja zawodników w biurze wyścigu (przyjeżdżający zawodnicy rozstawiają własne namioty, na miejscu są toalety, prysznice, dostęp do prądu, rzeka Pasłęka, ognisko)

 • od godz. 13:00- 18:00 – odprawy techniczne w biurze wyścigu (o pełnych godzinach)

 • godz. 19.00-22.00 – kolacja przy ognisku + catering

03.07.2021 (Sobota)

 • godz. 06:00-07:00 – rejestracja zawodników którzy przyjechali po 22:00

 • godz. 07.30-10.00 – start techniczny, podział na grupy 6 osobowe, w odstępie co 5 minut. ŚWIĘKITY

 • godz. 08.00-11.00 – start MIŁAKOWO (rondo/PKS)

 • Grupy startowe OPEN ustalane są wg aktualnego rankingu PPUltra 2021/2020/ oraz rankingu zeszłorocznej edycji PTJ. Kolejność startu od grup najszybszych do najwolniejszych

 • Grupy startowe SOLO ustalane są wg aktualnego rankingu PPUltra 2021/2020/ oraz rankingu zeszłorocznej edycji PTJ . Kolejność startu grup od najwolniejszej do najszybszej. Zawodnicy na odcinku (5km) mają obowiązek rozdzielenia się, tak aby odległość pomiędzy zawodnikami wynosiła minimum 100m

 • godz. 12.00 – start ostry zawodników kategorii: SUPPORT (Team-1, Team-2 i Team-4 w kolejności od kategorii Team-1 do Team-4)

04.07.2021 (Niedziela)

 • godz. 05.00 -przyjazd pierwszych grup na metę

 • godz. 18.30 -uroczyste zakończenie, ognisko, prosiak, (wręczenie medali odbywa się tuż po przyjeździe na metę)

 • godz. 22.00 -zamknięcie wyścigu.

4. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

 • BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, kamper, przyczepa, pobyt gratis

 • OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Miłakowie: www.sosmilakowo.edupage.org (100miejsc) ; rezerwacje 897587406, sosw.milakowo@op.pl (nocleg i opcja posiłków)

 • pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html

 • pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html

5. CEL ULTRAMARATONU

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.

 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 610km.

 • Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.

 • Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

 • Kwalifikacja do XIII edycji BBT 1008km 2022 r (kwalifikację na 2022 daje przejazd poniżej 36 godzin)

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Wyścig liczy 610 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.

 • Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Suma przewyższeń wynosi około 4000m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana 15 czerwca 2021.

 • Start ostry Baza Świękitki

 • Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.

 • Uczestników obowiązuje limit czasu: OPEN/SOLO – 40 godzin; kat TEAM/SUPPORT (T1- 38 godz. ; T2-36 godz. ; T4- 32 godz.)

 • Duży Punkt Kontrolny – (270km – Wiżajny) – ciepły posiłek, prowiant na dalszą drogę, możliwość wzięcia prysznica, miejsce do leżenia, torba z przepakiem

 • Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość 6-8 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;

 • Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.

 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora,

 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.

 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.

 • Zawodnik który dotrze na PK Rydzówka po godzinie 19:30 jest wycofany z wyścigu 610km. Zobowiązany jest kontynuować jazdę trasą przez: Mamerki, Harsz Pozezdrze, Świdry do PK Giżycko (44 km) Dalsza trasa jazdy pokrywa się z trasą PTJ610km. Wszystkie dalsze PK są dostępne dla zawodnika.

 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.

 • Na wyznaczonych PK zawodnik ma obowiązek podpisać listę, oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu przez obsługę PK w swojej książce zawodnika.

 • Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podpisanie listy na mecie.

 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2022 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

 • Kask sztywny

 • Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone)

 • W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone)

 • Odblaski i numery dostarczone przez organizatora

 • Dowód osobisty

 • Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik otrzymuje:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej

 • dedykowane konto w serwisie online GPS

 • dostęp do aplikacji nawigacyjnej BBtracker (https://nawigacja.1008.pl/)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • kolacja przy ognisku. (catering + kiełbaska + napoje) wieczór przed startem

 • wsparcie żywnościowe na 6-8 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie technicznej)

 • wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)

 • ciepły posiłek na mecie

 • bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)

 • torbę na przepak

 • mapę trasy w formie papierowej (opracowanie przez http://www.ekokapio.pl/12-mapy-turystyczne)

 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania z konta zawodnika na stronie monitorowania wyścigu)

 • numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika

 • ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie

 • upominki od sponsorów

 • udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej

 • imienny pamiątkowy medal z czasem (dla osób które ukończyły wyścig)

 • transmisję online poprzez GPS https://ptj2021.1008.pl/

 • dla zawodników i zgłoszonych osób towarzyszących pobyt gratis (namiot; samochód)

 • opcjonalną wysyłkę pakietu startowego do zawodnika (paczkomaty) Wysyłka zostanie uruchomiona 10-14 dni przed zawodami.

8. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
<<< WYKAZ KAR PTJ 2021 >>>

9. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej w trakcie trwania wyścigu lub bezpośrednio po wyścigu.

 • Sposób przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem.

 • Kontrola może obejmować doping mechaniczny.

 • Kontrola będzie dotyczyła zwycięzców kategorii oraz wyznaczonych zawodników.

 • Lista z numerami zawodników wyznaczonych do kontroli zostanie wywieszona w biurze wyścigu lub na wyznaczonym Punkcie kontrolnym.

 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika.

 • Niestawienie się zawodnika do kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscien.1008.pl zgloszenia@1008.pl

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 80 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

OPŁATA STARTOWA .

 • do 30.04.2021; 280PLN

 • od 01.05-15.06.2021; 330PLN

 • od 16.06-25.06.2021; 380PLN (po 25.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)

 • termin wpłat 25.06.2021

OSOBY TOWARZYSZĄCE

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

 • do 30.04.2021; 60 PLN /os.

 • po 30.04.2021; 80 PLN /os.

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie. Terminy zwrotów zmieniły się z uwagi na epidemię koronawirusa.

 • do 30.04.2021 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)

 • od 01.05-15.06.2021 Zwrot 75% opłaty startowej

 • po 15.06.2021 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

 • Zwroty opłat następują po 05.07.2021

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

 • do 31.05 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową innej osobie. Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (zgloszenia@1008.pl) i wnieść tylko opłatę rejestracyjną.

W związku z możliwymi obostrzeniami w roku 2021 limit wynosi 250 startujących zawodników plus 50 osób towarzyszących. O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej i startowej. W zależności od zakresu obowiązujących obostrzeń limit może zostać zwiększony do 300 startujących plus 50 osób towarzyszących.
Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę

 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, lub wsparciu dla kategorii TEAM/SUPPORT

 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych

 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach

 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu

 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu

 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

 • Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 • Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika pisząc na adres: tour@1008.pl

*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)

 

Nadchodzące wydarzenie: Bałtyk - Bieszczady Tour 1008km non-stop

F&Q

kontakt@ultracycling.pl

+48 505 801 791

Czas realizacji zamówienia

Płatność

Dostawa

Zwroty i wymiana

Polityka prywatności

O nas

Regulamin sklepu

  SKLEP

  ULTRACYCLING