SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN 
VIII EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO 
PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610 KM NON-STOP

 1.                POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie kolarskim Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop

 2. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny

 3. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją

 4. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe

 1.                CELE

Celem ultramaratonu kolarskiego Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop jest:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce

 • sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia

 • podjęcie próby pokonania trasy o długości 610 kilometrów

 • kwalifikacja do XII edycji Bałtyk Bieszczady Tour 1008km non-stop 2020

 • promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń

 1.                 ORGANIZATORZY

Organizatorami ultramaratonu kolarskiego Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop są: MapSerwis.com z siedzibą w Świękitki 1A 11-135 Lubomino, Klub Sportowy Uznam z siedzibą w Bohaterów Września 32C/5, 72-600, Vinci Projekt z siedzibą w Jeziorańska 15 11-040 Dobre Miasto

 1.                TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ

 1. VIII edycja ultramaratonu kolarskiego Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop zostanie rozegrana w dniach 04-05.07.2020

 2. Baza Wyścigu zlokalizowane jest pod adresem Świękitki 1A 11-135 Lubomino

 3. Start techniczny odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 8:00 w dniu 04.07.2020 w miejscu zlokalizowania Bazy Wyścigu

 4. Start właściwy odbędzie się w zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 8:30 w dniu 04.07.2020 przy Rondzie Wyszyńskiego 14-310 Miłakowo

 5. Trasa ultramaratonu przebiega przez województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, a szczegółowa trasa VIII edycji ultramaratonu Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop dostępna jest pod adresem internetowym www.ptj2020.1008.pl

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność włącznie do dnia 02.07.2020

 7. Meta wyścigu zlokalizowana jest pod adresem Świękitki 1A 11-135 Lubomino

 1.                 KATEGORIE I GRUPY STARTOWE

Start w ultramaratonie Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop w roku 2020 możliwy jest w trzech kategoriach – SOLO, OPEN i SUPORT.

 1. Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami. Zawodnicy startują w grupach 6-osobowych. Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (maksymalnie do 5km odległości od startu właściwego). Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami wynosi 100 metrów

 2. Grupy startowe kategorii SOLO ustalanej są według aktualnego rankingu Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2020 Obowiązuje kolejność startu zawodników począwszy od najwolniejszych do najszybszych. Zawodnicy, którzy nie brali udziału we wcześniejszych imprezach wchodzących w cykl Pucharu Polski 2020 startują w dalszych grupach startowych

 3. Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami.

 4. Grupy startowe kategorii OPEN ustalanej są według aktualnego rankingu Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2019. Zawodnicy startują w grupach 6-osobowych

 1.                ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA REJESTRACYJNA

 1. Zgłoszenia należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.pierscien.1008.pl z podaniem wszystkich wymaganych danych

 2. W ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia należy dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 70 PLN

 3. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 14 dni zgłoszenie zostaje anulowane

 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej

 5. Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior – opłata rejestracyjna

 6. Limit miejsc wynosi 250 osób. Decyduje kolejność dokonywania opłaty rejestracyjnej.

 1.                 OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:

 • do 30.05.2020 – 270 PLN

 • do 15.06.2020 – 320 PLN

 • do 25.06.2019 – 370 PLN

 • termin opłat do 25.06 - po tym terminie następuje wykreślenie z listy startowej

 1. Opłatę startową należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino)z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior

 1.                OSOBY TOWARZYSZĄCE

 1. Osoby towarzyszące przyjeżdżające wraz z uczestnikami zobowiązane są do uiszczenia opłaty:

 • do 30.05.2020 – 50 PLN / os.

 • do 25.06.2019 – 60 PLN / os.

 1. Świadczenia przysługujące osobom towarzyszącym w ramach wniesionej opłaty:

 • miejsce noclegowe we własnym namiocie, dostęp do toalety oraz prysznica z zimną wodą, miejsce parkingowe na terenie Bazy Wyścigu

 • talon na wyżywienie podczas oficjalnego otwarcia zawodów w dniu 03.07.2020

 • udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowej

 1. Opłatę za osobę/osoby towarzyszące należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) przy dokonywaniu opłaty startowej lub niezależnie z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior – osoba/osoby towarzysząca

 1.                 REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Zgłoszenie uczestnika, który nie dokonał opłaty rejestracyjnej w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza zapisu zostaje automatycznie anulowane

 2. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w maratonie bez podania przyczyny

 3. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres tour@1008.pl

 4. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • do 30.05.2020 – zwrot 100% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)

 • do 15.06.2020 – zwrot 75% opłaty startowej (bez możliwości zwrotu za osoby towarzyszące)

 • po upływie 25.06.2020 wszelkie opłaty nie będą zwracane

 1. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi

 2. Zwroty nastąpią po 05.07.2020

 3. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę w terminie do 31.05.2020

 

 1. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres tour@1008.pl

 2. Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie dokonuje zgłoszenia na adres zgłoszenia@1008.pl, po której w terminie 14 dni powinna dokonać opłaty rejestracyjnej. Opłata startowa przenoszona jest bezpośrednio na wskazanego zawodnika

 3. Po upływie 31.05.2020 nie ma możliwości przeniesienia zwrotu na inną osobę

 1.                LIMITY CZASOWE

 1. Uczestników ultramaratonu Pierścień Tysiąca Jezior w kategorii SOLO oraz OPEN obowiązuje limit czasu 40 godzin liczony od godziny startu według podziału na grupy startowe. Jeśli zawodnik przydzielony został do grupy startującej o godzinie 8:00 04.07.2020 jego limit czasu upływa o godzinie 23:59 05.07.2020 Jeśli zawodnik przydzielony został do grupy startującej o godzinie 10:00 04.07.2020 jego limit czasu upływa o godzinie 02:00 06.07.2020

 2. Uczestnik, który na drugi Punkt Kontrolny - Sztynort 179km dotrze po godzinie 19:30 04.07.2020 (bez względu na przydzielony numer grupy startowej) jest automatycznie wycofywany z wyścigu Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop. Zawodnik tym przepisywany jest jako uczestnik Małego Pierścienia Tysiąca Jezior i zobowiązany jest do kontynuowania jazdy zgodnie z jego trasą. Wszystkie Punkty Kontrolne są dla niego dostępne, a na mecie taka osoba otrzymuje medal ukończenia Małego Pierścienia Tysiąca Jezior

 1.                 PRZEBIEG

 1. Start techniczny odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 8:00 w dniu 04.07.2020 w miejscu zlokalizowania Biura Wyścigu

 2. Start techniczny oraz start właściwy odbywają się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe

 3. Lista startowa z podziałem na grupy startowe dostępna będzie w Biurze Wyścigu w dniu 03.07.2020

 4. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu technicznego 15 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia

 5. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej

 6. Odległość pomiędzy startem technicznym a startem właściwym wynosi około 7 km. Na pokonanie dystansu zawodnikom przysługuje 30 minut

 7. Czas całkowity pokonania dystansu 610km liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej z dodaniem 15-minutowej korekty czasowej za odcinek między startem technicznym a startem właściwym.

 8. Start odbędzie się w zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 8:30 w dniu 04.07.2020 przy Rondzie Wyszyńskiego 14-310 Miłakowo

 9. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu 5 minut przed wyznaczoną godziną startu właściwego

 10. Aktualna wersja trasy wraz z umiejscowieniem Punków Kontrolnych oraz Dużego Punktu Kontrolnego znajduje się w mapce otrzymanej w pakiecie startowym

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących

 12. Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o zaistniałej sytuacji na mecie wyścigu wraz z podaniem miejsca, czasu i przyczyny. Zawodnik ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy

 13. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez zawodnika. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną

 14. Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne czynne są w wyznaczonych godzinach zgodnie z historycznymi czasami przyjazdu na dany punkt.

 15. Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego

 16. Na Dużym Punkcie Kontrolnym zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku. Dodatkowo na Dużym Punkcie Kontrolnym zawodnicy mają prawa do skorzystania z przygotowanego wcześniej przepaku

 17. Przepak będzie dostępny tylko na Dużym Punkcie Kontrolnym w godzinach działania punktu

 18. Przepaki będzie można odbierać w godzinach wczesno-wieczornych 05.07.2020 na terenie Bazy Wyścigu. W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty za ewentualną wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zniszczony.

 1.                ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym

 2. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Pierścień Tysiąca Jezior samodzielnie

 3. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu

 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych

 5. Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnik ma obowiązek podpisać listę startową oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu na punk od obsług technicznej w książeczce zawodnika otrzymanej przy rejestracji

 6. Uczestnik, który z ważnych powodów będzie zmuszony przerwać wyścig powiadamia o tym fakcie osobiście Sędziego Głównego, Sędziego Dużego Punktu Kontrolnego, Kierownika trasy lub drogą telefoniczną 

 7. Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu

 1.                 OSOBY FUNKCYJNE

W trakcie rozgrywania wyścigu przydzielono poszczególne osoby do pełnienia niżej wymienionych funkcji. Podane funkcję obejmują realizację zakresu powierzonych obowiązków i zadań przy współpracy z obsługą techniczną. Zakres działań poszczególnych osób funkcyjnych zostanie omówione podczas odprawy technicznej.

 • Komandor Wyścigu/ Transmisja GPS– Robert Janik

 • Sędzia Główny – Weronika Janik

 • Sędzia Startu/Mety – Oskar Szproch

 • Kierownik Biura Wyścigu- Dariusz Sosnowski

 • Sędzia Dużego Punktu Kontrolnego (Sędzia DPK) – Vinci Projekt

 • Zarządca Obiektu/ Catering – Anna Janik

 1.                 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton kolarski Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat oraz złożenie karty rejestracyjnej w Biurze Wyścigu

 3. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylnie – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylnie – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym podczas rejestracji w Biurze Wyścigu, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym w karcie rejestracyjnej

 4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność

 5. Warunkiem udziału w ultramaratonie kolarskim Pierścień Tysiąca Jezior jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia OC, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych

 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))

 1.                 

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

  1. Wsparcie żywnościowe na ośmiu Punktach Kontrolnych ora wsparcie żywnościowe na jednym Dużym Punkcie Kontrolnym, ciepły posiłek na mecie wyścigu. Pełny wykaz produktów dostępnych w ramach wsparcia żywnościowego dostępny jest u Kierownika Trasy

  2. Pakiet startowy w skład, którego wchodzą: torba na przepak, mapa w formie papierowej, numer startowy na koszulkę/kurtkę, dodatkowa nalepka z numerem startowym na koszulkę/kurtkę, 4 agrafki, nalepki na rower

  3. Wypożyczenie urządzenia GPS

  4. Transmisję online dostępną pod adresem www.ptj2019.1008.pl

  5. Ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie. Dokładne warunki ubezpieczenia dostępne do wglądu w Biurze Wyścigu

  6. Miejsce noclegowe we własnym namiocie, dostęp do toalety oraz prysznica z zimną wodą, miejsce parkingowe na terenie Bazy Wyścigu

  7. Talon na wyżywienie podczas oficjalnego otwarcia zawodów w dniu 03.07.2020

  8. Udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowej

  9. Pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie 40 godzin

 

 1.                BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu

 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie wyścigu

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu kolarskiego Pierścień Tysiąca Jezior oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie

 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NW na czas trwania wyścigu

 7. Sędzia Startu/Mety, Sędzia DPK, kierownik trasy w porozumieniu z Sędzią Głównym oraz Komandorem zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu o którym mowa w rozdziale IX niniejszego regulaminu

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez Sędziego DPK lub obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku

 9. Szczegółowy wykaz kar stanowi odrębny dokument, dostępny do wglądu w Biurze Wyścigu oraz pod adresem e-mailowym tour@1008.pl

 10. Kary regulaminowe i kary porządkowe oraz wszelkiego rodzaju kwestie sporne rozstrzygane są przez Sędziego Głównego

 11. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z wykazem kar, a wszelkie niejasności zgłosić w celu wyjaśnienia przez Sędziego Głównego

 12. Wykaz kar obowiązuje podczas trwania wszystkich imprez wchodzących w skład Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2019

 1.                KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu

 2. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe

 3. Niestawienie się do kontroli/testu skutkuje dyskwalifikacją

 4. Lista substancji i metod zabronionych w 2020 roku dostępna jest na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Antydopingowej

 5. Pełen wykaz substancji psychoaktywnych, których obecność z organizmie jest niedozwolona dostępny jest do wglądu w Biurze Wyścigu

 6. Kontrola i testy zostanie przeprowadzona przez odpowiednie organy i/ lub przez osoby posiadające odpowiednią wiedze w tym zakresie

 7. Sposób przeprowadzenia kontroli/testu oraz jej pełen zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przez wyścigiem

 8. Lista z numerami startowymi zawodników wyznaczonych do kontroli/testu zostanie wywieszona w Biurze Wyścigu lub na wyznaczonym punkcie kontrolnym

 9. Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli/testu na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika

 1.                 KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startujące do momentu podpisania listy na mecie wyścigu oraz otrzymania pieczątki od obsługi technicznej w książeczce zawodnika

 2. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych i/lub kar porządkowych przez Sędziego Głównego

 3. Zawodnik, który ukończył ultramaraton w limicie czasu otrzymuje punkty w ramach Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2020, zgodnie z obowiązującym regulaminem cyklu

 1.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop odbędzie się bez względu na pogodę

 2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe

 3. Zawodnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania akceptacji warunków regulaminu podczas rejestracji w Biurze Wyścigu

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 5. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać w Biurze Wyścigu u obsługi technicznej lub kontaktując się telefonicznie pod numer +48 505 801 791 (Weronika Janik) lub na adres e-mailowy: info@1008.pl

 

Nadchodzące wydarzenie: Bałtyk - Bieszczady Tour 1008km non-stop

F&Q

kontakt@ultracycling.pl

+48 505 801 791

Czas realizacji zamówienia

Płatność

Dostawa

Zwroty i wymiana

Polityka prywatności

O nas

Regulamin sklepu

  SKLEP

  ULTRACYCLING