Nadchodzące wydarzenie: Bałtyk - Bieszczady Tour 1008km non-stop

REGULAMIN 
XII EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO 
BAŁTYK-BIESZCZADY TOUR 1008 KM NON-STOP

 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Bałtyk–Bieszczady Tour 1008km non-stop

 • Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny

 • Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją

 • Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe

 

2. CELE

Celem ultramaratonu kolarskiego Bałtyk – Bieszczady Tour 1008km non-stop jest:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce

 • sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia

 • podjęcie próby pokonania trasy o długości 1008 kilometrów

 • promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń

 

3. ORGANIZATORZY

Organizatorami i współorganizatorami ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop są

 • MapSerwis.com

 • KS Uznam Świnoujście

 • KK Łowicz

 • ŁTC Łańcut

 • Rowerowy Lublin

 • TKKF CEEMKA IDZIKOWICE

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 • XII edycja ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop zostanie rozegrana w dniach 21-24.08.2020

 • Biuro Wyścigu zlokalizowane jest w MDK w Świnoujściu czynne 10:00-16:30. piątek)

 • Start ostry odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 20:00 w dniu 21.08.2020 oraz od godziny 7:00 w dniu 22.08.2020 z promu „Bielik” w Świnoujściu Warszów

 • Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa trasa XII edycji ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km dostępna jest pod adresem internetowym http://bbt2020.1008.pl/

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność włącznie do dnia 20.08.2020

 • Meta wyścigu zlokalizowana jest w Zajeździe Caryńska w Ustrzykach Górnych

 

6. KATEGORIE I GRUPY STARTOWE

Start w ultramaratonie Bałtyk-Bieszczady Tour 1008km non-stop w roku 2020 możliwy jest w trzech kategoriach: SOLO, OPEN, TEAM

 • Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami.

 • Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu właściwego).

 • Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami poza (punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów

 • Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej i odwróceniu numeru startowego „do góry nogami”

 • nie ma możliwości zmiany kategorii OPEN na SOLO, ani kat TEAM na OPEN

 • Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN

 • Kategoria TEAM oznacza zawodnika lub grupę zawodników startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia:

 • Własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych.

 • Osób trzecich, nie będących zawodnikami – na trasie lub na punktach kontrolnych

 • Grupy startowe ustalane są według aktualnego rankingu Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich. Zawodnicy startują w grupach 6-osobowych co 5 minut

 

7. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA REJESTRACYJNA

 • Zgłoszenia należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 1008.pl z podaniem wszystkich wymaganych danych

 • W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 120 PLN

 • W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane

 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej

 • Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour – opłata rejestracyjna

 • Limit miejsc w roku 2020 wynosi 400 osób. Na liście zapisanych zawodników może pojawić się większa ilość osób (450-500), jednak z doświadczenia wynika, że ok 10-20% z różnych przyczyn nie wystartuje

 • Osoby, które nie posiadają aktualnej kwalifikacji: aby wziąć udział muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, wnieść opłatę rejestracyjną i uzyskać kwalifikację do 02.08.2020

 • Osoba która wniosła opłatę startową a nie zdołała uzyskać kwalifikacji otrzymuje zwrot wpłaty na zasadach określonych w punkcie 9

 

8. OPŁATA STARTOWA Terminy wpłaty zmieniły się z uwagi na epidemię koronawirusa.

 • Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:

 • do 30.05.2020 – 420 PLN

 • do 06.07.2020 – 490 PLN

 • do 31.07.2020 – 590 PLN

 • termin opłat do 31.07.2020 – po tym terminie następuje wykreślenie z listy startowej

 • Opłatę startową należy dokonać na numer rachunku 30195000012006992658550002 (MapSerwis.com, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour – opłata startowa

 • Opłata za udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów 1008 w Zajeździe Caryńska w dniu 24.08.2020 wynosi 15 zł. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby towarzyszące. W celu rezerwacji miejsca w spotkaniu klubowiczów 1008 prosimy płatności wraz z opłatą startową z dopiskiem spotkanie klubowiczów 1008 z podaniem ilości chętnych osób np. spotkanie klubowiczów 1008 + 2 osoby.

 

9. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 • do 15.06.2020 – zwrot 100% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące) Terminy wpłaty zmieniły się z uwagi na epidemię koronawirusa.

 • do 06.07.2020 – zwrot 75% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)

 • do 27.07.2020 – zwrot 50% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)

 • po 27.07.2020 wszelkie opłaty nie będą zwracane (*)

(*) nie dotyczy zawodników którzy mieli opłacony w 100% kwietniowy start w „Pięknym Wschodzie” jednak z powodu przeniesienia terminu:  wystartowali  i nie uzyskali kwalifikacji (nie uzyskali też kwalifikacji w innych imprezach)

 • Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność zgodnie z powyższym harmonogramem:

 • Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres tour@1008.pl

 • Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w maratonie bez podania przyczyny

 • Zgłoszenie uczestnika, który nie dokonał opłaty rejestracyjnej w terminie do 7 dni od daty wypełnienia formularza zapisu zostaje automatycznie anulowane

 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi

 • Zwroty nastąpią po 31.08.2020

 

 • Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę w terminie do 31.07.2020

 • Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres tour@1008.pl

 • Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie dokonuje zgłoszenia na adres zgłoszenia@1008.pl, po której w terminie 7 dni powinna dokonać wniesienia opłaty rejestracyjnej. Opłata startowa przenoszona jest bezpośrednio na wskazanego zawodnika

 • Po upływie 02.08.2020 nie ma możliwości przeniesienia zwrotu na inną osobę, a poniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

10. LIMITY CZASOWE

Uczestników ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour w kategorii SOLO, OPEN, TEAM obowiązuje limit czasu przejazdu

 • Dla grup startujących od godz. 20:00 w dniu 21.08 –70h (liczony od godziny startu)

 • Dla grup startujących od godz. 07:00 w dniu 22.08 – 60h (liczony od godziny startu)

 • Dla zawodników kategorii TEAM startujących w dniu 21.08 obowiązuje limit czasu zgodny z ilością zawodników w grupie. Dla grupy 1-osobowej 66h, dla grupy 2-osobowej 62h, dla grupy 3-osobowej 58h itd.

 • Dla zawodników kategorii TEAM startujących w dniu 22.08 obowiązuje limit czasu zgodny z ilością zawodników w grupie. Dla grupy 1-osobowej 56h, dla grupy 2-osobowej 52h, dla grupy 3-osobowej 48h itd.

 • Zawodników obowiązuje limit czasu na opuszczenie punktów kontrolnych: DPK-Łowicz (525km) -30h i nie później niż do niedzieli 14:00, oraz DPK-Starachowice (700km) 55h i nie później niż do poniedziałku do godziny 5:00. Po tym czasie zawodnik zostaje automatycznie wycofany z zawodów.

 

11. PRZEBIEG

 • Start ostry odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe od godziny 20:00 w dniu 21.08.2020 oraz od godziny 7:00 w dniu 22.08.202 z rampy promu „Bielik” w Świnoujściu Warszów

 • Start ostry odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe

 • Lista startowa z podziałem na grupy startowe dostępna będzie w Biurze Wyścigu w dniu 21.08.2020

 • Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu ostrego 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia

 • W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej

 • Czas całkowity pokonania dystansu 1008km liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 • Aktualna wersja trasy wraz z umiejscowieniem Punków Kontrolnych oraz Dużych Punktów Kontrolnych znajduje się w mapce otrzymanej w pakiecie startowym

 • Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajduje się na indywidualnym koncie zawodnika, aplikacji BBtracker  i w serwisie https://bbt2020.1008.pl/

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących

 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o zaistniałej sytuacji na mecie wyścigu wraz z podaniem miejsca, czasu i przyczyny. Zawodnik ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy

 • W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez zawodnika. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą

 • Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne czynne są w wyznaczonych godzinach zgodnie z historycznymi czasami przyjazdu (pierwszym i ostatnim zawodnikiem) na dany punkt.

 • Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego

 • Na Dużych Punktach Kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku. Dodatkowo na Dużych Punktach Kontrolnych zawodnicy mają prawa do skorzystania z przygotowanego wcześniej przepaku

 • Przepak będzie dostępny tylko na Dużych Punktach Kontrolnych w godzinach działania punktu

 • Przepaki będzie można odbierać w godzinach wczesno-wieczornych 24.08.2020 na terenie Mety Wyścigu. W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty za ewentualną wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zniszczony.

 

12. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 • Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym

 • Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Bałtyk -Bieszczady Tour samodzielnie

 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych

 • Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnik ma obowiązek podpisać listę startową oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu na punkt od obsług technicznej na karcie zawodnika otrzymanej przy rejestracji

 • Uczestnik, który z ważnych powodów będzie zmuszony przerwać wyścig powiadamia o tym fakcie osobiście jedną z osób: Sędziego Głównego, Sędziego Dużego Punktu Kontrolnego, Kierownika trasy lub drogą telefoniczną pod numer alarmowy (numer alarmowy podany zostanie do informacji w późniejszym terminie)

 • Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego

 

13. OSOBY FUNKCYJNE

W trakcie rozgrywania wyścigu przydzielono poszczególne osoby do pełnienia niżej wymienionych funkcji. Podane funkcję obejmują realizację zakresu powierzonych obowiązków i zadań przy współpracy z obsługą techniczną. Zakres działań poszczególnych osób funkcyjnych zostanie omówione podczas odprawy technicznej.

 • Komandor Wyścigu/ Transmisja GPS– Robert Janik

 • Sędzia Główny – Cezary Dobrochowski

 • Sędzia Startu – Wacław Żurakowski

 • Sędzia Mety – Oskar Szproch

 • Kierownik Biura Wyścigu- Weronika Janik

 • Sędzia Punktu Kontrolnego (Sędzia PK) – Wacław Żurakowski, Henryk Huzar, Eugeniusz Koralewski, Krzysztof Gązwa, Zuzanna Przybylska

 • Kierownik Trasy/ Serwis GPS – Weronika Janik

 

14. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Ultramaraton kolarski Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 non-stop przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym

 • Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 23 lat oraz złożenie karty rejestracyjnej w Biurze Wyścigu

 • Warunkiem uczestnictwa w Bałtyk -Bieszczady Tour jest posiadanie odpowiedniej kwalifikacji do startu. Lista imprez stanowiących kwalifikację do startu dostępna jest na stronie 1008.pl

 • Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym podczas rejestracji w Biurze Wyścigu, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym w karcie rejestracyjnej

 • Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność

 • Warunkiem udziału w ultramaratonie kolarskim Bałtyk -Bieszczady Tour jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia OC, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))

 

15. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • Wsparcie żywnościowe na  Punktach Kontrolnych w tym wsparcie żywnościowe na dwóch Dużych Punktach Kontrolnych, ciepły posiłek na mecie wyścigu. Pełny wykaz produktów dostępnych w ramach wsparcia żywnościowego dostępny jest u Kierownika Trasy na 3 dni przed rozpoczęciem trwania imprezy

 • Pakiet startowy w skład, którego wchodzą: torba na przepak-2 szt, mapa w formie papierowej, numer startowy na koszulkę/kurtkę, dodatkowa nalepka z numerem startowym na koszulkę/kurtkę, 4 agrafki, nalepki na rower, kask i przepaki

 • Wypożyczenie urządzenia GPS

 • Transmisję online dostępną pod adresem 1008.pl oraz https://bbt2020.1008.pl/

 • Ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie. Dokładne warunki ubezpieczenia dostępne do wglądu w Biurze Wyścigu

 • Pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu do 24.08 godz. 20:00

 • Prawo nabycia oficjalnego stroju kolarskiego klubu 1008 dla osób, które ukończyły wyścig w limicie czasu. http://sklep.1008.pl/ (prawo zakupu mają również klubowicze 1008 którzy zmuszeni byli wycofać się z wyścigu) Stroje w edycji 2020 są wykonane w kolorystykach odpowiednich dla ilości ukończonych edycji.

 

16. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 • Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu

 • Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie wyścigu

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu kolarskiego Bałtyk -Bieszczady Tour oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie

 • Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NW na czas trwania wyścigu

 • Sędzia Startu/Mety, Sędzia DPK, kierownik trasy w porozumieniu z Sędzią Głównym oraz Komandorem zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu o którym mowa w rozdziale IX niniejszego regulaminu

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez Sędziego DPK lub obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku

 • Począwszy od godziny 8:00 21.08.2020 do godziny 24:00 24.08.2020 uruchomiony zostanie telefon alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane (numer alarmowy zostanie podany do informacji w późniejszym terminie)

 • Szczegółowy wykaz kar stanowi odrębny dokument, dostępny do wglądu w Biurze Wyścigu oraz pod adresem https://ultracycling.pl/lib/ps7llk/kary-kdzqwkdg.pdf

 • Kary regulaminowe i kary porządkowe oraz wszelkiego rodzaju kwestie sporne rozstrzygane są przez Sędziego Głównego

 • Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z wykazem kar, a wszelkie niejasności zgłosić w celu wyjaśnienia przez Sędziego Głównego

 • Wykaz kar obowiązuje podczas trwania wszystkich imprez wchodzących w skład Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2020

 

17. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu

 • Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe

 • Niestawienie się do kontroli/testu skutkuje dyskwalifikacją

 • Lista substancji i metod zabronionych dostępna jest na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Antydopingowej

 • Pełen wykaz substancji psychoaktywnych, których obecność z organizmie jest niedozwolona dostępny jest do wglądu w Biurze Wyścigu

 • Kontrola i testy zostanie przeprowadzona przez odpowiednie organy i/ lub przez osoby posiadające odpowiednią wiedze w tym zakresie

 • Sposób przeprowadzenia kontroli/testu oraz jej pełen zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem

 • Lista z numerami startowymi zawodników wyznaczonych do kontroli/testu zostanie wywieszona w Biurze Wyścigu, na wyznaczonym punkcie kontrolnym i/lub na mecie wyścigu

 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli/testu na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika

 

18. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 • Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startujące do momentu podpisania listy na mecie wyścigu oraz otrzymania pieczątki od obsługi technicznej na karcie zawodnika

 • Dla kategorii TEAM w której składzie jest 2 i więcej zawodników liczymy czas przyjazdu na metę pierwszego zawodnika pod warunkiem przyjazdu pozostałych zawodników w limicie czasu dla takiego TEAMU. W sytuacji, kiedy minimum jeden zawodnik zostanie wycofany lub przyjedzie poza limitem – każdy z zawodników zaliczony czas stanowiący limit przejazdu dla TEAMU

 • Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych i/lub kar porządkowych przez Sędziego Głównego

 • Zawodnik, który ukończył ultramaraton w limicie czasu otrzymuje punkty w ramach Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich 2020, zgodnie z obowiązującym regulaminem cyklu

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ultramaraton Bałtyk -Bieszczady Tour 1008 non-stop odbędzie się bez względu na pogodę

 • Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe

 • Zawodnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania akceptacji warunków regulaminu podczas rejestracji w Biurze Wyścigu

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 • Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać w Biurze Wyścigu u obsługi technicznej lub kontaktując się telefonicznie pod numer +48 505 801 791 (Weronika Janik) lub na adres e-mailowy: info@1008.pl

 

F&Q

kontakt@ultracycling.pl

+48 505 801 791

Czas realizacji zamówienia

Płatność

Dostawa

Zwroty i wymiana

Polityka prywatności

O nas

Regulamin sklepu

  SKLEP

  ULTRACYCLING