1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Bałtyk–Bieszczady Gravel Tour.

 2. Wyścig organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.

 3. Trasa ultramaratonu liczy ponad 1200 km i poprowadzona jest po drogach asfaltowych szutrowych, polnych oraz leśnych. 

 4. Trasa ultramaratonu poprowadzona została drogami gminnymi, drogami powiatowymi, międzynarodowymi szlakami rowerowymi oraz drogami rowerowymi.

 5. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

 6. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

 7. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.

 8. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

 

 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour jest Ultracycling Sp.z o.o. z siedzibą w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000847043, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7432040292, REGON: 386349574; KS Uznam z siedzibą przy Bohaterów Września 32C/5, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551533587; MapSerwis.com z siedzibą Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, NIP: 6971641377.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. I edycja ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour zostanie rozegrana w dniach 29.07-03.08.2021 (zamknięcie limitu czasu: 04.08.2021, godzina 14:00)

 2. Lokalizacja oraz godziny otwarcia Biura Wyścigu podana zostanie w późniejszym terminie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 3. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe według wybranego limitu czasowego, o którym mowa w punkcie X niniejszego regulaminu, począwszy od godziny 8:00 w dniu 29.07.2021 z Fortu Gerharda przy ulicy Ku Morzu 5 w Świnoujściu.

 4. Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej.  Szczegółowy przebieg trasy I edycji ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour został udostępniony na stronie https://bbgt.1008.pl/

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.

 6. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 20.07.2021.

 7. Organizator przewiduje dwa punkty kontrolne na trasie - Solec Kujawski oraz Sandomierze. Dokładna lokalizacja oraz godziny otwarcia poszczególnych punktów kontrolnych podane zostaną w późniejszym terminie, jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 8. Meta wyścigu zlokalizowana jest w Zajeździe Caryńska w Ustrzykach Górnych.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton kolarski Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat.

 3. Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.

 5. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

 6. Warunkiem udziału w ultramaratonie kolarskim Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia OC, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.

 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

 1. ZASADY ZAPISÓW

 1. Zapisy rozpoczną się 07.11.2020, o godzinie 12:00.

 2. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.ultracycling.pl.

 3. O udziale w wyścigu decyduje kolejność wpłat. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

 

 1. OPŁATA REJESTRACYJNA

 1. W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 120 PLN.

 2. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać poprzez płatność online przy dokonywaniu rejestracji lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) w tytule podając swoje imię i nazwisko wraz z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour – opłata rejestracyjna.

 3. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane.

 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej.

 

 1. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:

 • płatność do 30.06.2021 – 350 PLN

 • płatność po 30.06.2021 – 450 PLN

 1. Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) w tytule podając swoje imię i nazwisko wraz z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour – opłata startowa.

 2. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VIII.

 

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.

 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres gravel@ultracycling.pl.

 3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

 4. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • rezygnacja do dnia 31.05.2021 – zwrot 100% opłaty startowej

 • rezygnacja do dnia 15.06.2021 – zwrot 50% opłaty startowej

 • rezygnacja po 30.06.2021 – opłata startowa nie jest zwracana

 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.

 2. Zwroty nastąpią w terminie do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 

 1. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA

 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.

 2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres gravel@ultracycling.pl.

 3. Przeniesieniu podlega tylko opłata startowa. Opłata rejestracyjna nie jest przenoszona i nie podlega zwrotom.

 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.

 5. Osoba na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty rejestracyjnej poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Gravel – opłata rejestracyjna.

 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 30.06.2021. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe, a poniesiona opłata rejestracyjna i  startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. LIMITY CZASOWE

 

 1. Uczestników ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour obowiązuje limit czasu przejazdu 150h.

 2. Zawodnik zobowiązany jest do wyboru jednego z trzech limitów czasu przejazdu w momencie dokonywania rejestracji.

 3. Limity do wyboru przez zawodnika to:

 • powyżej 100 godzin

 • między 70 godzin a 100 godzin

 • poniżej 70 godzin

 1. Wybór limitu czasu wpłynie na przydział do grupy startowej.

 2. Wybór limitu czasu wpłynie na datę startu.

 3. Start dla zawodników zapisanych do grupy z limitem czasu powyżej 100 godzin odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 8:00 w dniu 29.07.2021.

 4. Start dla zawodników zapisanych do grupy z limitem czasu między 70 godzin a 100 godzin odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 8:00 w dniu 30.07.2021.

 5. Start dla zawodników zapisanych do grupy z limitem czasu poniżej 70 godzin odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 8:00 w dniu 31.07.2021.

 6. Zawodnik dokonując wyboru limitu powinien samodzielnie oszacować czas przejazdu trasy według własnych możliwości. W przypadku błędnego oszacowania istnieje ryzyko braku możliwości skorzystania ze świadczeń na punktach kontrolnych oraz na mecie, które otwarte są zgodnie z harmonogramem. Godziny otwarcia punktów kontrolnych oraz mety zostaną podane jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 7. Zawodnik, należący do klubu 1008 (tj. taki który ukończył przynajmniej jedną edycję ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 km non-stop w historii), który  przejedzie 1008km trasy ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour w czasie poniżej 70 godzin uzyskuje certyfikat ukończenia ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 km non-stop, a jego czas uwzględniany jest w statystykach i rekordach własnych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest również dotarcie do mety Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour w limicie czasu. 

 8. Ukończenie Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour stanowi kwalifikacje do startu w ultramaratonie kolarskim  Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 km non-stop 2022. Limit stanowiący o uzyskaniu kwalifikacji podany zostanie jako aktualizacja nieniejszego regulaminu.

 

 1. PRZEBIEG

 1. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe według wybranego limitu czasowego, o którym mowa w punkcie X niniejszego regulaminu, począwszy od godziny 8:00 w dniu 29.07.2021 z Fortu Gerharda przy ulicy Ku Morzu 5 w Świnoujściu.

 2. Start odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.

 3. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 26.07.2021.

 4. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.

 5. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu  20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.

 6. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 7. Czas całkowity pokonania dystansu  liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 8.  Zamknięcie limitu czasu nastąpi o godzinie 14:00 w dniu 04.08.2021.

 9. Aktualna wersja trasy wraz z umiejscowieniem Punków Kontrolnych znajdzie się w mapie otrzymanej w pakiecie startowym.

 10. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na indywidualnym koncie zawodnika, aplikacji BBtracker i w serwisie BBTracker.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.

 12. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez organizatora. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą.

 13. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.

 14. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 15. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 16. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx

 17. Zawodnikom zostanie udostępniona aplikacja z trasą dla smartfonów z systemem Android.

 18. Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne czynne są w wyznaczonych godzinach. Dokładne godziny otwarcia punktów kontrolnych zostaną podane w późniejszym terminie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 19. Na Punktach Kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku (zalecamy zabranie własnej karimaty/śpiwora w przepaku). Dodatkowo na Punktach Kontrolnych zawodnicy mają prawa do skorzystania z przygotowanego wcześniej i nadanego na starcie przepaku.

 20. Przepak będzie dostępny tylko na Punktach Kontrolnych w godzinach działania punktu.

 21. Przepaki będzie można odbierać w godzinach wczesno-wieczornych od 02.08.2020 na terenie Mety Wyścigu. W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty za ewentualną wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zniszczony.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour samodzielnie

 4. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.

 6. Na wyznaczonych Punktach Kontrolnych uczestnik ma obowiązek uzyskać  potwierdzenie przyjazdu na punkt od obsługi technicznej na karcie zawodnika otrzymanej w pakiecie startowym.

 7. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia Sędziego Głównego drogą telefoniczną lub sms-ową.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.

 9. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 

 1. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika w systemie BBTracker

 • pakiet gadżetów od organizatora

 

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • pakiet startowy w skład, którego wchodzą: dwa worki na przepak, karta zawodnika, mapa w formie papierowej, zestaw nalepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę/kurtkę, materiały reklamowe

 • opcjonalna wysyłka pakietu startowego pod wskazany w zgłoszeniu adres (paczkomat lub kurier inpost)

 • wypożyczenie urządzenia GPS

 • transmisję online

 • udostępnienie trasy w formie pliku .gpx

 • wsparcie żywnościowe na dwóch Punktach Kontrolnych (Solec Kujawski i Sandomierz) oraz ciepły posiłek na mecie wyścigu

 • transport bagaży (torba/walizka/plecak do 10kg) ze startu na metę

 • transport przepaków  na Punkty Kontrolne

 • ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie

 • pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu

 • pamiątkową koszulkę sportową z unikatowym wzorem Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour 

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.

 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu kolarskiego Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.

 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NW na czas trwania wyścigu.

 7. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez Sędziego Punkty Kontrolnego niezdolności do kontynuacji wysiłku.

 9. Począwszy od godziny 6:00 29.07.2021 do godziny 14:00 04.08.2021 uruchomiony zostanie telefon alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane. Numer alarmowy zostanie podany jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 

 1. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

 3. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

 

 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startowe do momentu zwrotu urządzenia GPS na mecie wyścigu.

 2. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych przez Sędziego Głównego.

 3. Wykaz kar regulaminowych dostępny jest pod adresem: https://ultracycling.pl/lib/ps7llk/kary-kdzqwkdg.pdf

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.

 3. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 5. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 801 791 lub adresem e-mailowy: gravel@ultracycling.pl

Nadchodzące wydarzenie: Bałtyk - Bieszczady Tour 1008km non-stop

REGULAMIN I EDYCJI 
ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO 
BAŁTYK-BIESZCZADY GRAVEL TOUR
(aktualizacja 30.05.2021)

F&Q

kontakt@ultracycling.pl

+48 505 801 791

Czas realizacji zamówienia

Płatność

Dostawa

Zwroty i wymiana

Polityka prywatności

O nas

Regulamin sklepu

  SKLEP

  ULTRACYCLING