Grupy startowe ustalane są na podstawie aktualnej listy rankingowej cyklu Pucharu Polski oraz/lub historii startów w poprzednich edycjach poszczególnych ultramaratonów tj. Piękny Zachód, Pierścień Tysiąca Jezior 610 km non-stop, Piękny Wschód , Tour De PoMorze.

W pierwszej kolejności na trasę ruszają zawodnicy startujący w kategorii OPEN . W dalszej kolejności na trasę wypuszczani są zawodnicy z kategorii SOLO. Zarówno w kategorii OPEN jak i SOLO grupy startowe tworzone są zgodnie z zasadą:

1.  zawodnicy, którzy nie brali udziału w żadnej  imprezie wchodzącej w skład Pucharu Polski w historii - przydział do grupy startowej w kolejności alfabetycznej 

2. zawodnicy, którzy brali udział w dowolnej imprezie cyklu Pucharu Polski w historii - od zawodników z najmniejszą ilością punktów do zawodników z największą ilością punktów

3. zawodnicy z aktualnej listy rankingowej (na dany rok) -  od zawodników z najmniejszą ilością punktów do zawodników z największą ilością punktów - od zawodników którzy posiadają  najmniejszą ilość punktów w klasyfikacji  Pucharu Polski , do zawodników którzy posiadają

 

Indywidualny dobór w grupy startowe nie jest możliwy.  Zawodnik ma możliwość wystartowania wspólnie z innym zawodnikiem jedynie w kategorii SUPORT (taki zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii generalnej w zestawieniu Pucharu Polski).

 

 

maksymalna ilość
 punktów do zdobycia 
w roku 2021
485
ultramaratonów 
wchodzących
 w skład cyklu w roku 2021 

6

Każdemu zawodnikowi który ukończy wyścig w limicie czasu dla danego maratonu wchodzącego w skład cyklu Pucharu Polski w Ultramaratonach Kolarskich zostaną przyznane punkty na podstawie różnicy czasu w jakim trasę pokonał zwycięzca, a całkowitym limitem czasu dla danej imprezy.Wyjaśnienie:


Zwycięzca ultramaratonu kolarskiego Pierścień Tysiąca Jezior 610 km non-stop pokonał trasę w czasie 22h00. Otrzymał za to 120 punktów. Limit przejazdu trasy wyścigu wynosi 40 godzin, a więc różnica pomiędzy czasem zwycięzcy a limitem to 18 godzin.

Limit czasu – czas zwycięzcy = różnica (40h – 22h = 18h)


Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać podczas Pierścień Tysiąca Jezior 610 km non-stop to 120, a każda godzina więcej spędzona na trasie wyścigu skutkuje odjęciem 6.67 punktów.

120 punktów / 18h = 6.67 punktów /h


Jeśli więc kolejny zawodnik pokona trasę w 23h00 (spędzając godzinę dłużej na trasie) za swoje osiągnięcie otrzyma 113.33 punktów.

120 punktów – 6.67 punków = 113.33 punkty


Jeśli zawodnik pokona trasę w 39h59 zdobędzie 60 punktów.


PUNKTACJA W PUCHARZE POLSKI 

PODZIAŁ NA GRUPY STARTOWE

PUCHAR POLSKI W ULTRAMARATONACH KOLARSKICH  2020 - LISTA RANKINGOWA

oddzielne kategorie -
 solo i open (generalna)
 2
Puchar Polski w Ultramaratonach Kolarskich to zapoczątkowana w roku 2016 inicjatywa organizatorów pięciu największych imprez długodystansowych rozgrywanych w Polsce – Bałtyk Bieszczady Tour 1008 km non-stop, Huzar Cup – Piękny Zachód, Pierścień Tysiąca Jezior 610 km non-stop, Piękny Wschód oraz Tour De PoMorze. W roku 2021 do grupy ultramaratonów wchodzących w skład Pucharu Polski, dołączyła kolejna impreza – UltraTime trial. Głównym założeniem Pucharu Polski jest wyłonienie najlepszych kolarzy długodystansowych jeżdżących w ultramaratonach kolarskich w bieżącym sezonie.  Zawodnicy klasyfikowani są w dwóch kategoriach – SOLO oraz OPEN (generalna), a łączna suma punktów uwzględnia punktację z czterech najlepszych przejazdów danego zawodnika. 
 

 

PUCHAR POLSKI

Nadchodzące wydarzenie: Bałtyk - Bieszczady Tour 1008km non-stop

 

 

 

Bałtyk - Bieszczady Tour

Pierścień Tysiąca Jezior 

Piękny Wschód 

Piękny Zachód

Tour De PoMorze

UltraTime-trial

Dystans

1008 km

610 km

500 km

500 km

700 km

min. 500 km

Maksymalna ilość punktów

200

120

100

100

140

125

Minimalna ilość punktów

100

60

50

50

70

70

 

 

 

 

F&Q

kontakt@ultracycling.pl

+48 505 801 791

Czas realizacji zamówienia

Płatność

Dostawa

Zwroty i wymiana

Polityka prywatności

O nas

Regulamin sklepu

  SKLEP

  ULTRACYCLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY