Regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN XI EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
Bałtyk – Bieszczady Tour 1008km 2018r

1. ORGANIZATORZY
MapSerwis.com
KS UZNAM Świnoujście
KK ŁOWICZ

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor           Robert Janik
Sędzia główny     Wacław Żurakowski
Kierownik trasy  Weronika Janik
Kierownik startu Cezary Dobrochowski
Kierownicy DPK Henryk Huzar; Krzysztof Gązwa; Robert Dobrochowski
Kierownik mety  Oskar Szproch
Lekarz wyścigu 1. Robert Jelinek / 2. …..

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU
Ultramaraton odbędzie się w dniach 24-27.08.2018.
Start honorowy na terenie miasta Świnoujścia (Hotel Interferie Medical SPA 24.07 godz. 17.10)
Start ostry prom BIELIK piątek od godz. 20.00
Meta w Ustrzykach Górnych (przy zajeździe CARYŃSKA) do 27.08.2018 godz. 20.00

 • 23.08.2018 (czwartek) Dla zawodników przebywających w Świnoujściu możliwość odbierania pakietów startowych od godz. 18.00 -Camping Relax)
 • 24.08.2018 (piątek)
  ·         godz. 09.00-16.30 -rejestracja zawodników w biurze wyścigu (Hotel Interferie Medical SPA
  ·         godz. 16.30-17.00 -odprawa techniczna (Hotel Interferie Medical SPA )
  ·         godz. 17.00 -podpisywanie listy startowej, prezentacja, start honorowy zawodników (przejazd 4,2-km trasą)
  ·         od godz. 19.00 -pakowanie bagaży przeznaczonych na metę i DPK (auta bagażowe podstawione na parking obok promu BIELIK szczegółowe rozmieszczenie bagaży podane zostanie  komunikacie technicznym)
  ·         godz. 20.00 – start pierwszych grup (po 6os.) zawodników w kategorii OPEN/SOLO
  ·         godz. 24.00 – start pierwszych zawodników w kategorii TEAM

25.08.2018 (sobota)
·         od godz. 07.00–10.30 -pakowanie bagaży przeznaczonych na metę i DPK (auta bagażowe podstawione na parking obok promu BIELIK )
·         godz. T-30 minut -wjazd pierwszych zawodników na rampę (startujących o godz. 8.00) Każdy zawodnik ma podaną godzinę swojego startu ostrego i zobowiązany jest zgłoszenie się na starcie ostrym minimum 20 minut wcześniej.
·         godz. T-15 minut – zawodnik podchodzi do strefy do montażu i aktywacji urządzeń GPS.
·         godz. T-10 minut – zawodnik przechodzi do strefy sprawdzenia oznakowania zawodnika i roweru (rampa promu BIELIK) Sprawdzenia dokonuje sędzia wyścigu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawodnik jest wycofywany do chwili usunięcia braków.
·         godz. T-5 minut -wjazd na miejsce prezentacji i startu. (w czasie ostatnich 5 minut zawodnicy podpisują listę startową, udzielają krótkich wywiadów, krótka sesja zdjęciowa)
·         godz. T-0 min -start sygnałem z promu poprzedzony odliczaniem od T-20s

26.08.2018 (niedziela)
·         ok. godz. 08.00 spodziewany przyjazd pierwszych zawodników na metę w Ustrzykach Górnych.

27.08.2018 (poniedziałek)
·         godz. 20.00 -oficjalne zamknięcie wyścigu, (limit czasu przejazdu wynosi 70 godzin, każdy zawodnik ma uwzględnioną korektę wynikającą z różnych godziny startu, dlatego ostatni zawodnicy mogą dojechać po oficjalnym zakończeniu)
·         godz. 20.00 -uroczyste zakończenie (Zajazd Caryńska)
·         godz. 20.15 – impreza integracyjna

27/28.08.2018 – (poniedziałek/wtorek) powrót uczestników do domów (w miarę możliwości organizator zorganizuje wspólnie z kierownikiem lokalnych środków transportu odpłatne przejazdy do Ustrzyk/Przemyśla itp. do najbliższego węzła PKP/PKS).

4. BAZA ULTRAMARATONU
·         przed startem – Hotel Interferie Medical SPA
·         w czasie wyścigu- zajazd Caryńska,
·         na mecie – zajazd Caryńska

5. NOCLEGI

Noclegi przed startem i na mecie uczestnicy rezerwują we własnym zakresie
Noclegi na starcie:
·         Schronisko turystyczne PTTK
·         Camping PTTK

Noclegi na mecie:
·         CAMPING PTTK Tel 13 4610604, 4610614
·         Hotel Górski PTTK Tel 013 4610604, 4610614
·         Hotel Caryńska  www.carynska.pl

6. CEL ULTRAMARATONU
·         popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
·         umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 1008km
·         sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
·         promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

7. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
·         wyścig liczy 1008 km. i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
·         start honorowy odbędzie 24.08 godz. 17.10 Hotel Interferie Medical SPA (bezpośrednio po odprawie technicznej)
·         start ostry z promu BIELIK 24.08.2018 od godz. 20.00
·         na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.
·         zawodnicy kat. SOLO) Startują w grupach 6 osobowych. Do wyjazdu z terenu zabudowanego mają obowiązek podziału i zachowania regulaminowych odstępów. (ok 5 km)
·         zawodnicy kat. SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika, lub zawodników w kat. OPEN.
·         zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO
·         uczestników obowiązuje limit czasu: 70 godzin przy starcie o godz 20:00. 60 godzin przy starcie od godz 6:00 w sobotę
·         Start zawodników TEAM-1; TEAM-2; TEAM-4; TEAM-6 (15 minut po starcie ostatniego zawodnika SOLO)
·         meta 1008km Ustrzyki Górne limit przejazdu dla zawodnika 70 godz. Czasy zamknięcia PK zostaną opublikowane po 1.08.
·         limit czasu na PK i DPK oznacza wyłącznie czas przebywania na nich obsługi technicznej. Po godzinie zamknięcia prowiant zostaje pozostawiony dla zawodników w torbach.
·         po zamknięciu PK zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania pobytu na PK (najbliższa stacja lub sklep, pobranie aktualnego paragonu na dowolny zakup, lub potwierdzenie pieczątką.
·         uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
·         zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić sędziego głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
·         zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym sędziego głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
·         na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz przygotowanego serwisu rowerowego.
·         na DPK otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce do odpoczynku, wymycia się, itp.)
·         bagaże uczestnicy przekazują na starcie do wyznaczonych wozów technicznych, które będą oczekiwały na uczestników na wyznaczonych DPK, oraz na mecie.
·         opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają przy odbiorze pakietów startowych.

8. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym i doświadczeniu w rajdach długodystansowych. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
·         ukończone w dniu startu 23 lata
·         złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz znajomości swojego aktualnego stanu zdrowia
·         posiadanie odpowiedniej kwalifikacji uzyskanej w podanych przez organizatora startach.

Obowiązkowe wyposażenie:
·         kask sztywny.
·         oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
·         w dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
·         dowód osobisty.
·         telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
·         zestaw odblasków i oznaczeń dostarczonych przez organizatora i zamieszczonych wg podanego wcześniej schematu.

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

·         wsparcie żywnościowe na 12-13 PK (pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym)
·         bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)
·         ciepły posiłek na mecie.
·         mapę trasy ze szczegółowym opisem w formie papierowej.
·         elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu po 15.08)
·         każdy zawodnik, który ukończy edycję 1008km pamiątkowy strój kolarski ukończenia wyścigu Bałtyk- Bieszczady 1008km
·         imienny pamiątkowy medal
·         zawodnicy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć wyścig po przejechaniu dystansu do Łowicza (530km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w BBT.
·         zawodnicy którzy będą zmuszeni do przerwania wyścigu pomiędzy 710km (Starachowice), a 1008km otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę FanKlub BBT
·         numery startowe na: rower, kask, oraz mocowany na plecach zawodnika
·         zestaw oznaczeń odblaskowych
·         ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie.
· ·       2 torby na przepaki na rzeczy dostępne na DPK (miejsce do ustalenia)
·         upominki od sponsorów

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

·         każdy zawodnik, który przejedzie 1008km pamiątkowy strój kolarski ukończenia wyścigu Bałtyk- Bieszczady 1008km (1-krotne, 2-krotne, 3-krotne, lub więcej krotne pokonanie 1008 km).
·         imienny pamiątkowy medal
·         zawodnicy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć wyścig po przejechaniu dystansu do Łowicza (530km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w BBT.
·         Zawodnicy którzy będą zmuszeni do przerwania wyścigu pomiędzy 710km (Starachowice)  a 1008km otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę FanKlub BBT

10. KARY
·       szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku

11. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
·       rejestracji należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 1008.pl lub przesłać drogą email na adres: zgloszenia@1008.pl.

Rejestracja zgłoszenia
W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia (nazwisko na liście startowej pojawi się po wpływie środków)
·         100 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie 14 dni zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)
Opłata startowa

Termin wpłaty:

·       do 15.04.2018; 560 PLN
·       do 03.07.2018;610 PLN (wpłata może być wnoszona po terminie ostatniej możliwej imprezie kwalifikacyjnej. Potwierdzeniem jest zgłoszenie i opłacenie takiego startu)
·       do 02.08.2018; 710 PLN

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

·       do 31.05.2018 Zwrot 100% opłaty startowej.
·       do 03.07.2018 Zwrot 75% opłaty startowej.

.       do 02.08.2018 Zwrot 50% opłaty startowej
·       po 02.08.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

W związku z tym, że w roku 2018 limit startujących wynosi 350-400 zawodników. O starcie decyduje kolejność wniesienia opłaty rejestracyjnej (100PLN). W przypadku przekroczenia ilości chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. Z chwilą wycofania się ze startu zawodnika z listy startowej na jego miejsce wejdzie pierwszy zawodnik z listy rezerwowej.

·         udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów w Zajeździe Caryńska 1008 płatny dodatkowo 10, – (proszę zaznaczyć również w zgłoszeniu ilość osób towarzyszących) Opłata za udział w wieczornym spotkaniu jest kwotą symboliczną służącą do określenia ilości chętnych.

Nr rachunku:

MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour  2018

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
·         ultramaraton odbędzie się bez względu na pogodę.
·         zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
·         obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
·         zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
·         obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
·         organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub, w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
·         uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
·         organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
·         organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
·         organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
·         każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
·         uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
·         organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
·         uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
·         każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

13. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika tel. 512451655 lub na adres: tour@1008.pl
*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)