Piękny Zachód

REGULAMINY II EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO PIĘKNY ZACHÓD

UWAGA ! PODSTAWĄ  DOPUSZCZENIA  UCZESTNIKA DO STARTU NA DYSTANSIE 1901 KM NON JEST UDOKUMETOWANIE UKOŃCZENIA KIEDYKOLWIEK  ULTRAMARATONU   CO NAJMNIEJ   NA  DYSTANSIE 1000 km NON STOP .

REGULAMIN PIĘKNY ZACHÓD „BAŁTYK-SUDETY TOUR 1901 KM NON STOP”

1. ORGANIZATORZY

Wacław Żurakowski

Henryk Huzar

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor : Wacław Żurakowski

Sędzia główny :  Robert Janik

Sędzia Mety : Oskar Szproch

Sędziowie trasy : Motocyklowa Grupa Medialna Hornet

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

Baza Maratonu   – Ośrodek Wypoczynkowy IRENA w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz .

przyjeżdżający zawodnicy mogą sobie zamówić noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym IRENA  lub  mogą rozstawić własne namioty  na polu biwakowym w Bazie Maratonu  na terenie Ośrodka .

Ultramaraton odbędzie się w dniach  06.06. 2018 – 10.06.2018

Start Ostry odbędzie się w Bazie Wyścigu  : czas startu –pierwszej grupy o  07:30 a  kolejne co 3 minuty

Meta :  Niesulice

Harmonogram :

Dla Uczestników 1901 km Non Stop

05.06.2018 ( wtorek )

godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

godz. 18.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu

godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja przy ognisku.

06.06.2018 ( Środa )

Start Ostry   z OW Irena w Niesulicach wszystkich  uczestników 1901 km o godz . 07:30

Czas startu  poszczególnych uczestników zostanie rozlosowany na wieczerzy w dniu 05 czerwca dla 1901 km . Czas startu w odstępie co 3 minuty.  Czas startu Teamu 2 i Team 4  po starcie Solo i Open .

Dla dystansu 1901 km  termin startu  – 06.06.2018 / Środa / 10.06.2018  /  Niedziela / · przyjazd pierwszych grup na metę w Niesulicach .

Uroczyste zakończenie w Bazie Wyścigu  , ognisko, wręczenie medali godz. Zostanie podana później .

Zamknięcie Wyścigu 1901 km  godz. zostanie podana później  – limit czasu  przejazdu  dla Solo i Open –  130  godzin   , dla Team 2  – 125 godzin dla Team 4 – 120 godzin .

UWAGA !

Podlimit 55 godzin na 1005 km DPK Pniewy  dla Solo i Open  , a dla Team 2 i Team 4  – 50 godzin .

W przypadku przekroczenia limitów  i przybycie po tym czasie do Pniew uczestnik ,oraz teamy   skierowani  zostaną do Mety w Niesulicach – 95 km trasą Pniewy – Trzciel – Międzyrzecz – Świebodzin – Niesulice  ( jest to początkowy odcinek trasy 1001 km ) . Uczestnik i Teamy  wówczas będą mieli zaliczone jako ukończenie 1001 km Non Stop .

4. NOCLEGI

Ośrodek Wypoczynkowy Irena w Niesulicach : Niesulice 17 D

https://e-turysta.pl/osrodek-wczasowy-irena-niesulice-147531.html?idw=15862124-9xm

Równocześnie tutaj znajdować się będzie :

Biuro Maratonu

Odprawa Techniczna

Pole biwakowe

5. CEL ULTRAMARATONU

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.

Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 1901  km .

Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.

Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Maraton wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.

Odbędzie  się na terenie pagórkowato – górzystym z  sumą przewyższeń około  10 000 m  .

Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni będą  na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut. ( Open i Team ) .Solo w odstępach co 3 minuty .

Uczestników obowiązuje limit 130 h  – Solo , Open z podlimitrem 55 h na DKP Pniewy  a Team 2 i Team 4  z podlimitem 50 godzin na DPK Pniewy . .

Przewiduję się 5 Dużych  Punkt Kontrolny   – na dzień znana jest lokalizacja  3  : DPK  PNIEWY , DPK TRZEBNICA –KSIĘGINICE  , KARPACZ  – pozostałe 2 DPK  zostaną podane do końca kwietnia .Na DPK   zapewniamy : ciepły posiłek, możliwość wzięcia prysznica i spania oraz przepaki .

Ilość Punktów  Kontrolnych  –  żywnościowy  : 15 – 18  w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji – lokalizacja zostanie podana do końca kwietnia 2018 .  Na PK  obowiązuje podbicie karty kontrolnej

Na niektórych odcinkach pojawią  się lotne punkty kontrolne  ( Sędziowie Trasy ) dokonywane przez motocyklistów  z grupy :   Motocyklowa Grupa Medialna Hornet

Meta  Maratonu Niesulice ( baza noclegowa  ) – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek oraz mozliwość prysznica

Maraton zostanie rozegrany w kategoriach :

Solo

Open

Team : 2 lub 4 osobowy .

Za zgodą organizatora uczestniczy mogą korzystać z samochodu towarzyszącego .

Olata za zgłoszenie samochodu towarzyszącego  to  : 100,00 PL  ( GPS + Nalepki Nazwy Teamu   + Nalepki Organizatora  )  .

W przypadku korzystania z posiłków  i prowiantu  na DPK i PK  przez załogę samochodu towarzyszącego opłata wynosi 160.00PLN na osobę .

Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.

Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.

Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.

Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.

Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność.  Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

Kask sztywny.

Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone) oraz kamizelka odblaskowa .

W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).

Dowód osobisty.

Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

wsparcie żywnościowe na PK  (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)

wsparcie żywnościowe na  DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)

ciepły posiłek na mecie

bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)

torby na przepak

mapę trasy w formie papierowej

elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)

numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika

ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie

upominki od sponsorów

udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej

pamiątkowy medal wraz z imiennym certyfikatem ukończenia maratonu   (dla osób które ukończyły maraton )

koszulkę kolarską z możliwością dokupienia spodenek  ( dla osób które ukończyły maraton )

8. KARY

Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia

50 PLN na każdego uczestnika  SOLO ,OPEN TEAM  (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa :

W przypadku zgłoszenie teamów do wyścigu opłata rejestracyjna  , jak wpisowe  odnosi się do każdego członka Teamu .

400,00 PLN  ( Solo i Open )

800,00 PLN Team 2

1600,00 PLN Team 4

Termin wpłaty:

do 31.03.2018; 400 PLN   – na każdego uczestnika   ( Team 2  800,PLN ,Team  4 1600,00 PLN )

po 31.03.2018; 450,00 PLN – na każdego uczestnika ( Team 2 900,00 PLN , Team 4 1800,00 PLN

Olata za samochód towarzyszący 100.00 PLN

Konsumpcja załagi  samochodu na na trasie w punktach kontrolnych 160.00 PLN na osobę

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w wtorek/środa  , ciepły posiłek w niedzielę ( impreza zakończeniowa) oraz umożliwia   do korzystanie z infrastruktury BAZY.

do 31.03.2018; 35 PLN /os.

po 31.03.2018; 40 PLN /os.

10. REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

do 15.05.2018 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)

po 30.05.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

WPŁATY :

Na  rachunek :

Wacław Żurakowski

osiedle Widok 13B/10

66-200 Świebodzin

55 1090 1593 0000 0001 3398 2513

z dopiskiem PIEKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.

Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.

Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: 305599@gmail.com

REGULAMIN PIĘKNY ZACHÓD 1001 KM i 501 KM NON STOP 

1. ORGANIZATORZY

Wacław Żurakowski

Henryk Huzar

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor : Wacław Żurakowski

Sędzia główny :  Robert Janik

Sędzia Mety : Oskar Szproch

Sędzia trasy : Motocyklowa Grupa Medialna Hornet

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

Baza Maratonu   – Ośrodek Wypoczynkowy IRENA w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz .

przyjeżdżający zawodnicy mogą sobie zamówić noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym IRENA  lub  mogą rozstawić własne namioty  na polu biwakowym w Bazie Maratonu  na terenie Ośrodka .

Ultramaraton 1001 km Non Stop  odbędzie się w dniach 07 .06. 2018 – 10.06.2018

Start Honorowy odbędzie się w Bazie Wyścigu   Niesulice   : czas startu zostanie podany później .

Start Ostry odbędzie się w Świebodzinie na Błoniach : czas startu podany zostanie później .

Meta :  Niesulice

Harmonogram : Dla Uczestników 1001 km Non Stop

07.06.2018 (czwartek )

godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

godz. 18.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu

godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja przy ognisku.

08.06.2018 ( Piątek )

Start Honorowy  z OW Irena w Niesulicach wszystkich  uczestników 1001 km o godz . 07:30

Start Ostry  od godz.08:00 : –  Czas startu  poszczególnych uczestników zostanie rozlosowany na wieczerzy w dniu 07czerwca dla 1001km . Czas startu w odstępie co 3 minuty.  Czas startu Teamu 2 po starcie Solo i Open .

Dla dystansu 1001 km  termin startu  – 08.06.2018 Piątek  / 10.06.2018 Sobota /  Niedziela · przyjazd pierwszych grup na metę w Niesulicach .

Ultranmaraton 501 km odbedzie się w dniach  08.06.2018 – 10.06.2018

Harmonogram : Dla uczestników 501 km 

08.06.2018 ( piatek )

godz. 10.00 – 20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

godz. 18.00 – 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu

godz.20.00 – 22.00 -wspołna kolacja przy ognisku

09.06.2018 ( Sobota )   Start

Start Honorowy i Start Ostry na zasadach jak dla 1001 km Non Stop a rozlosowanie kolejność startu zostanie dokonane na wieczerzy w dniu 08 czerwca .

Uroczyste zakończenie w Bazie Wyścigu  , ognisko, wręczenie medali godz. Zostanie podana później .

Dla dystansu 501 km termin startu 09.06.2018/ Sobota  / 10.06.2018 / Niedziela – przyjazd pierwszych grup na mete w Niesulicach .

Zamknięcie Wyścigu 1001 km  godz. zostanie podana później  – limit czasu przejazdu 72 godzin dla Solo i Open , dla Teamów 2  limit – 69 godzin , dla Teamów 4 osobowych 65 godzin .

Zamknięcie Wyścigu 501 km   godz.zostanie podana póżniej  –  limit czasu przejazdu 35 godzin dla Solo i Open , dla Teamów 2   limit 30 godzin ,  dla Teamów 4 25 godzin ,

4. NOCLEGI

Ośrodek Wypoczynkowy Irena w Niesulicach : Niesulice 17 D

https://e-turysta.pl/osrodek-wczasowy-irena-niesulice-147531.html?idw=15862124-9xm

Równocześnie tutaj znajdować się będzie :

  1. Biuro Maratonu
  2. Odprawa Techniczna
  3. Pole biwakowe

5. CEL ULTRAMARATONU

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.

Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 501 km 1001 km .

Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.

Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

Kwalifikacja do XI edycji BBT 1008km 2018 r   to ukończenie 501 km Non Stop

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Wyścigi liczą 1001   km  lub 501 km ( do wyboru ) wymagają bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.

Odbędzie  się na terenie pagórkowato – górzystym z  sumą przewyższeń ponad 9400 m  dla 1001 km   …  5200 m dla 501 km

Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut. ( Open i Team ) .Solo w odstępach co 3 minuty .

Uczestników dla 1001 km obowiązuje limit czasu:

72 godzin dla 1001 km  ( Solo i Open )

69 dodzin  dla 1001 km Team 2 

65 godzin dla 1001 km Team 4 

Uczestników dla 501 km obowiązuje limt czasu :

35 godzin dla 501 km ( Solo i Open )

30 godzin dla 501 km Team 2 

25 godzin dla 501 km Team 4 

I Duży Punkt Kontrolny  dla 1001 km – na około  350 km Trzebnica – Księginice  i II na około 760 km Karpacz  – ciepły posiłek, możliwość wzięcia prysznica i spania oraz przepaki . Ciepły posiłek bedzie również na PK w Ludwikowicach Kłodzkich w restauracji IBIZA .

Duży Punkt Kontrolny dla 501 km -na około 300  km Karpacz  – ciepły posiłek , możliwość wzięcia prysznica i spania oraz przepak

Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość od 5- 6 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;

Punkt Kontrolny – 2-3 dodatkowe punkty, w którym obowiązuje tylko podbicie karty kontrolnej

Meta  Maratonu Niesulice ( baza noclegowa  ) – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek oraz mozliwość prysznica

Maraton zostanie rozegrany w kategoriach :

Solo

Open

Team : 2 lub 4 osobowy .

Za zgodą organizatora uczestniczy mogą korzystać z samochodu towarzyszącego .

Opłata za zgłoszenie samochodu towarzyszacego  to 100.00 PLN ( GPS +  Nalepki Nazwy Teamu i+ Nalepki Organizatora )

Opłata za konsumpkcję na PK załogi samochodu towarzyszącego dla :

501 km 80.00 PLN na osobę

1001 km 120.00 PLN na osobę

Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.

Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.

Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.

Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.

Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2018 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

Kask sztywny.

Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).

W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).

Dowód osobisty.

Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

wsparcie żywnościowe na 4-5 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)

wsparcie żywnościowe na  DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)

ciepły posiłek na mecie

bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)

torbę na przepak

mapę trasy w formie papierowej

elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)

numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika

ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie

upominki od sponsorów

udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej

pamiątkowy medal wraz z imiennym certyfikatem ukończenia maratonu   (dla osób które ukończyły maraton )

koszulkę kolarską z możliwością dokupienia spodenek  ( dla osób które ukończyły maraton )

8. KARY

Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia

· 50 PLN na każdego uczestnika  (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa :

350,00 PLN  ( Solo i Open ) dla 1001 km

300,00 PLN ( Solo i Open ) dla 501 km

Termin wpłaty:

Dla 1001 km :

· do 31.03.2018; 350.00 PLN

po 31.03.2018; 400,00 PLN

Dla 501 km :

do 31.03.2018  300,00 PLN

po 31.03.2018 350.00 PLN

W przypadku zgłoszenie teamów do wyścigu opłata rejestracyjna  , jak wpisowe  odnosi się do każdego członka Teamu

1001 km  :

Team 2 osobowy 700,00 PLN + 100.00 PLN wpisowe  w przypadku wpłaty po 31.03.2018  dopłata 100,00 PLN

Team 4 osobowy 1400,00 PLN + 200,00 PLN wpisowe w przypaku wpłaty po 31.03.2018 dopłata 200.00 PLN

501 km  :

Team 2  osobowy 600,00 PLN + 100.00 PLN wpisowe w przypadku wpłaty po 31.03.2018 dopłata 100.00 PLN

Team 4 osobowy 1200.00 PLN + 200..00 PLN wpisowe w przypadku wpłaty po 31.03.2018 dopłata 200.00 PLN

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w czwartek / piątek  , ciepły posiłek w niedzielę ( impreza zakończeniowa) oraz umożliwia   do korzystanie z infrastruktury BAZY.

· do 31.03.2018; 35 PLN /os.

· po 31.03.2018; 40 PLN /os.

10. REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

· do 15.05.2018 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)

· po 30.05.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

Nr rachunku :

Wacław Żurakowski

osiedle Widok 13B/10

66-200 Świebodzin

55 1090 1593 0000 0001 3398 2513

z dopiskiem PIEKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.

Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.

Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: 305599@gmail.com