Piękny Zachód – punktacja do cyklu Pucharu Polski

Jeżeli liczba startujących wyniesie poniżej 75 osób, wówczas każdy zawodnik (niezależnie od zajętego miejsca), który ukończy zawody w limicie czasu otrzyma 90 punktów do klasyfikacji Pucharu Polski w Ultramaratonach Kolarskich. Jeżeli liczba uczestników będzie wyższa niz 75 osób, wówczas punkty będą przyznawane według poniższej tabeli.