Piękny Wschód

ORGANIZATOR
Parczewska Grupa Rowerowa

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor Włodzimierz Oberda
Sędzia Główny …………………………………..
Kierownik Biura zawodów – Barbara Oberda

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW
PIĘKNY WSCHÓD “250 km” odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017
PIĘKNY WSCHÓD “500 km” odbędzie się w dniach 29 – 30 kwietnia 2017

MIEJSCE
Start Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.
Meta Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.

PROGRAM
28 kwietnia 2017 / piątek/
Godz. 15.00 – 19.00 rejestracja zawodników w Biurze Zawodów, wydawanie numerów
Godz. 19.30. spotkanie integracyjne

29 kwietnia 2016 / sobota/
Godz. 7.00 START  “500 km” – grupy max po 10 osób co 5 minut
Godz. 8.00 START “250 km”– grupy max po 10 osób co 3 minuty
Godz. 16.30 przyjazd pierwszych zawodników z dystansu “250 km”, wręczenie medali
Godz. 21.30 zamknięcie imprezy dla dystansu “250 km”, limit czasu przejazdu dla “250 km” 16,0 godzin
Godz. 23.00 przyjazd pierwszych grup z dystansu “500 km” na METĘ, wręczenie medali

30 kwietnia 2016 /niedziela/
Godz. 12.00 zamknięcie imprezy, limit czasu przejazdu “500 km” – 30 godzin.

BAZA ULTRAMARATONU
Obiekt MOSiR w Parczewie, al. Jana Pawła II
Na terenie Ośrodka można rozbić swój namiot. W Biurze zawodów będzie udostępnione około 20-30 miejsc noclegowych z własną karimatą i śpiworem. Konieczność wcześniejszego zgłoszenia.

CEL ULTRAMARATONU
1.popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
2.sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze
3.promocja miejscowości oraz terenów wschodniej Polski przez które przebiega trasa zawodów
4.marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW
Trasa zawodów dla dystansu “250 km” -http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ybnqqvwdxoehsqrf
Trasa dla dystansu “500 km”-http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ypbenztyoyzihnuz

Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 10 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 lub 3 minuty w zależności od dystansu.

Limit czasu dla dystansu 250 km wynosi 16 godzin.
Punkty Kontrolne dla dystansu 250 km, na których należy podbić kartę:
PPK –   00 km    START,Parczew, MOSiR
PK 1 – 101 km – Żółkiewka- kanapka, drożdżówka, owoce, napoje ciepłe i zimne, WC
PK 2 – 157 km – Wojsławice – ciepły posiłek, ciepłe i zimne napoje, WC
PK 3 – 157 km Wierzbica – kanapka, drożdżówka, owoce, napoje, WC
KPK – 283 km – META,Parczew, MOSiR- gorący posiłek, ciepłe i zimne napoje, miejsce do odpoczynku, prysznic, WC

Limit czasu dla dystansu “500 km” wynosi 30 godzin.
Punkty Kontrolne dla dystansu “500 km”, na których należy podbić kartę:
PPK  – 00 km START, Parczew, MOSiR
PK 1 – 101 km – Żółkiewka – kanapka, drożdżówka, owoce, napoje ciepłe i zimne, WC
PK 2 – 180 km – Józefów – kanapka, drożdżówka, owoce, napoje ciepłe i zimne, WC
PK 3 – 249 – km – Horyniec Zdrój – gorący posiłek, ciepłe i zimne napoje, miejsce do odpoczynku, WC
PK 4 – 324 km – Tyszowce- kanapka, drożdżówka, owoce, napoje, WC
PK 5 – 354 km – Hrubieszów – gorący posiłek, ciepłe i zimne napoje, miejsce do odpoczynku, WC
PK 6 – 431 km – Wierzbica – kanapka, drożdżówka, owoce, napoje, WC
KPK – 510 km – META, Parczew, MOSiR- gorący posiłek, ciepłe i zimne napoje, miejsce do odpoczynku, toaleta, prysznic
Opis trasy z mapką wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi uczestnicy zawodów otrzymają na odprawie technicznej.
Uczestnik zawodów, który przerywa rywalizację z ważnych powodów ma obowiązek powiadomić organizatora. Należy podać miejsce, czas i przyczynę wycofania się z zawodów.

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Obowiązuje okazanie osobistego ubezpieczenia OC i NNW na czas zawodów.
Kwalifikacja  AUTOMATYCZNA / bez konieczności powtórnej kwalifikacji /do BB Tours 2018 dla uczestników powyżej 23 roku życia , którzy ukończą dystans “500 km” w czasie poniżej 24 godzin. Zawodnicy którzy uzyskają czas powyżej 24 godzin będą zobowiązani do potwierdzenia kwalifikacji na innej dedykowanej kwalifikacjami imprezie w 2017 lub 2018 roku

Obowiązkowe wyposażenie:

 • kask sztywny,
 • sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę
 • dokument tożsamości / strefa nadgraniczna/
 • Telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • pakiet startowy
 • Wsparcie żywieniowe oraz napoje na punktach kontrolnych / kanapki, drożdżówki, owoce, napoje zimne/ szczegóły na odprawie technicznej
 • jeden lub dwa ciepłe posiłki i napoje na trasie w zależności od dystansu
 • ciepły posiłek, ciepłe i zimne napoje oraz prysznic, WC na mecie
 • mapę trasy w formie papierowej
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS / do pobrania ze strony zawodów/
 • pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,
 • system monitorowania online każdego uczestnika
 • numery startowe na rower oraz na plecy zawodnika,
 • ubezpieczenie OC organizatora
 • upominki od sponsorów / w miarę możliwości/

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet lub drogą pocztową podając dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.lubelskavuelta.pl
oraz na adres organizatora: wlodzimierzoberda@wp.pl
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł na konto organizatora.
Opłata rejestracyjna zostanie zaliczona na poczet startowego, jednakże nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z zawodów..
Startowe należy wpłacić do 31 marca 2017.
Dla dystansu 250 km w kwocie 180 zł, pomniejszonej o opłatę rejestracyjną -50 zł
Dla dystansu 500 km w kwocie 240 zł, pomniejszonej o opłatę rejestracyjną -50 zł
lista startowa zostanie zamknięta w dniu 01 kwietnia 2017
Nazwa i Numer rachunku dla wpłat startowego:
PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA Numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PARIBAS z dopiskiem „PIĘKNY WSCHÓD 2017” – 250 lub 500 Imię i Nazwisko, miejscowość
W przypadku rezygnacji ze startu w maratonie do dnia 1 kwietnia 2017 organizator zwraca kwotę startowego. Po tej dacie startowe nie będzie zwracane.

RUCH DROGOWY
Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.
W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest: Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i w punktach kontrolnych.
 3. Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.
 5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punktach kontrolnych oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych.
 6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.
 7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.
 10. Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.
 11. Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204).
 12. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Oberda, tel. 784826143 w godzinach -18:00 – 21:00., biuro@lubelskavuelta.pl lub wlodzimierzoberda@wp.pl