Piękny Wschód

REGULAMIN ULTRAMARATONU PIĘKNY WSCHÓD 2018
ORGANIZATORZY

Parczewska Grupa Rowerowa

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor Włodzimierz Oberda

Sędzia Główny Robert Janik

Kierownik Biura zawodów – Barbara Oberda
TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

PIĘKNY WSCHÓD “250 km” odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2018

PIĘKNY WSCHÓD “500 km” odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2018
MIEJSCE

Start Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.

Meta Stadion MOSiR Parczew, al. Jana Pawła II.
PROGRAM

27 kwietnia 2018 / piątek/

Godz. 15.00 – 19.00 rejestracja zawodników w Biurze Zawodów, wydawanie numerów

Godz. 19.30. spotkanie integracyjne
28 kwietnia 2018 / sobota/

6.45 uroczyste otwarcie zawodów

Godz. 7.00 START  “500 km” – grupy max po 10 osób co 5 minut SOLO i OPEN

Godz. 10.00 START “250 km”– grupy max po 10 osób co 3 minuty

Godz. 21.30 przyjazd pierwszych zawodników z dystansu “250 km”, wręczenie medali

Godz. 01.30/30.04. zamknięcie imprezy dla dystansu “250 km”, limit czasu przejazdu dla “250 km” 16,0 godzin

Godz. 23.00 przyjazd pierwszych grup z dystansu “500 km” na METĘ, wręczenie medali
29 kwietnia 2018 /niedziela/

Godz. 17.00 zamknięcie imprezy, limit czasu przejazdu “500 km” – 35 godzin.
BAZA ULTRAMARATONU

Obiekt MOSiR w Parczewie, al. Jana Pawła II

Na terenie Ośrodka można rozbić swój namiot. W Biurze zawodów będzie udostępnione około 20-30 miejsc noclegowych z własną karimatą i śpiworem. Konieczność wcześniejszego zgłoszenia.
CEL ULTRAMARATONU

1.popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej

2.sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze

3.promocja miejscowości oraz terenów wschodniej Polski przez które przebiega trasa zawodów

4.marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnyc

BAZA ULTRAMARATONU

Obiekt MOSiR w Parczewie, al. Jana Pawła II

Na terenie Ośrodka można rozbić swój namiot. W Biurze zawodów będzie udostępnione około 20-30 miejsc noclegowych z własną karimatą i śpiworem. Konieczność wcześniejszego zgłoszenia.

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW

Trasa zawodów dla dystansu “250 km” – https://www.gpsies.com/map.do?fileId=yoivulrxkdoakogt

Trasa dla dystansu “500 km”- https://www.gpsies.com/map.do?fileId=yhicffgcdskbdusg

Zawodnicy mogą wybrać następującą formułę startu:

SOLO – jazda indywidualna,

OPEN – jazda w grupie.

Formuły dotyczą wszystkich dystansów.
Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 10 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 minut.
Limit czasu dla dystansu “250 km” wynosi 16 godzin.

Punkty Kontrolne dla dystansu “250 km”, na których należy podbić kartę:

PPK –   00 km    START,Parczew, MOSiR

PK 1 – 107 km -KRASNYSTAW

PK 2 – 135 km – ŻÓŁKIEWKA

PK 3 – 191 km – ŁĘCZNA

KPK – 237 km – META,Parczew, MOSiR- drożdżówka, kanapka, ciepłe i zimne napoje, miejsce do odpoczynku, prysznic, WC
Limit czasu dla dystansu “500 km” wynosi 35 godzin.

Punkty Kontrolne dla dystansu “500 km”, na których należy podbić kartę:

PPK  – 00 km START, Parczew, MOSiR

PK 1 – 107 km -KRASNYSTAW

PK 2 – 172 km – HRUBIESZÓW

PK 3 – 258 km – JÓZEFÓW

PK 4 – 336 km – JANÓW LUBELSKI

PK 5 – 404 km – ŻÓŁKIEWKA

PK 6 – 460 km – ŁĘCZNA

KPK – 506 km – META, Parczew, MOSiR- drożdżówka, kanapka, ciepłe i zimne napoje, miejsce do odpoczynku, toaleta, prysznic

Opis trasy z mapką wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi uczestnicy zawodów otrzymają na odprawie technicznej.

Uczestnik zawodów, który przerywa rywalizację z ważnych powodów ma obowiązek powiadomić organizatora. Należy podać miejsce, czas i przyczynę wycofania się z zawodów.
UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Obowiązuje okazanie osobistego ubezpieczenia OC i NNW na czas zawodów lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.

Kwalifikacja  AUTOMATYCZNA / bez konieczności powtórnej kwalifikacji /do BB Tours 2018 dla uczestników powyżej 23 roku życia , którzy ukończą dystans “500 km” w czasie poniżej 30 godzin.
Obowiązkowe wyposażenie:

-kask sztywny,

-sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę

-dokument tożsamości / strefa nadgraniczna/

-Telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

pakiet startowy

Wsparcie żywieniowe oraz napoje na punktach kontrolnych / kanapki, drożdżówki, owoce, napoje zimne/ szczegóły na odprawie technicznej

-jeden lub dwa ciepłe posiłki i napoje na trasie w zależności od dystansu

-ciepły posiłek, ciepłe i zimne napoje oraz prysznic, WC na mecie

-mapę trasy w formie papierowej

-elektroniczną mapę do urządzeń GPS / do pobrania ze strony zawodów/

-pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,

-system monitorowania online każdego uczestnika

-numery startowe na rower oraz na plecy zawodnika,

-ubezpieczenie OC organizatora

-upominki od sponsorów / w miarę możliwości/
WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet lub drogą pocztową podając dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.lubelskavuelta.pl

oraz na adres organizatora: wlodzimierzoberda@wp.pl

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł na konto organizatora.

Opłata rejestracyjna zostanie zaliczona na poczet startowego, jednakże nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z zawodów..

Startowe należy wpłacić do 31 marca 2018.

Dla dystansu 250 km w kwocie 180 zł, pomniejszonej o opłatę rejestracyjną -50 zł

Dla dystansu 500 km w kwocie 250 zł, pomniejszonej o opłatę rejestracyjną -50 zł

lista startowa zostanie zamknięta w dniu 01 kwietnia 2018

Nazwa i Numer rachunku dla wpłat startowego:

PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA Numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PARIBAS z dopiskiem „PIĘKNY WSCHÓD 2018” – 250 lub 500 Imię i Nazwisko, miejscowość

W przypadku rezygnacji ze startu w maratonie do dnia 1 kwietnia 2018 organizator zwraca kwotę startowego. Po tej dacie startowe nie będzie zwracane.
RUCH DROGOWY

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.

Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest: Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i w punktach kontrolnych.

3. Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.

5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punktach kontrolnych oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych.

6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.

7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.

10.Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204).

12. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Oberda, tel. 784826143 w godzinach -18:00 – 21:00., biuro@lubelskavuelta.pl lub wlodzimierzoberda@wp.pl

Noclegi w Parczewie i okolicy
1. Ośrodek Wypoczynkowy KROPELKA Białka k/Parczewa
ul. Źródlana 3
21-211 Dębowa Kłoda
tel/fax +48 83 355 98 23
tel. +48 607 366-964

2. G.H.HOTEL
21-200 Parczew, ul. Strażacka 11
Email: info@ghotel.pl
www.ghotel.pl
www.hotelparczew.pl
tel. +48 83 355 14 93

3. ALMA sp. jawna J.W.A Sidor
21-200 Parczew,
ul. Polna 42,
tel. +48 506-140-804
tel. +48 509-549-137

4. Hotel ORION Parczew,
ul.Lubartowska 11,
21-200 Parczew,
www.orionparczew.pl
Kom. 1: +48 506-719-513
Kom. 2: +48 515-617-744

5. Leśna Ryba Sp. Z o.o.
Stara Jedlanka 23
21-109 Uścimów
tel. +48 81 852 32 02
Kom: +48 533 130 328
http://www.lesnaryba.pl/

6. Hotel POLESIE ***
Ul. Słoneczna 36 Białka
21-211 Dębowa Kłoda
Tel. +48 83-355-98-55
Tel. +48 663-946-499
www.hotelpolesie.pl

7. Ośrodek Wypoczynkowy Red Lion
Białka
21-211 Dębowa Kłoda
tel. +48 83 355-98-49
tel.+48 602-882-065,
http://www.redlion.pl/

8. Pokoje u SEBY
21-211 Dębowa Kłoda
Białka
ul. Słoneczna
tel. +48 602 882 065