Opłaty

Wysokość opłat startowych w Pierścieniu Tysiąca Jezior 2018:

Zgłoszenia należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscien.1008.pl zgloszenia@1008.pl lub tour@1008.pl
Opłata rejestracyjna

W ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia

· 60 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa

Termin wpłaty:

· do 30.04.2018; 240 PLN
· po 30.04.2018; 290 PLN

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową z prosiakiem) oraz jest uprawniona do korzystania z infrastruktury BAZY.

· do 30.04.2018; 35 PLN /os.
· po 30.04.2018; 40 PLN /os.

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

· do 30.05.2018 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
· po 30.05.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

W związku z tym, że w roku 2018 limit startujących wynosi 150 zawodników plus 50 osób towarzyszących o starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej (60PLN).
Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior