Opłaty

Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia

 • 60 ,00 PLN na każdego uczestnika (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa :

 • 260,00 PLN bez koszulki kolarskiej ( Solo i Open )
 • 350,00 PLN  z koszulką kolarską( Solo i Open )

Termin wpłaty:

 • do 31.03.2019; 350.00 PLN z koszulka
 • po 31.03.2019 ; 450,00 PLN z koszulką
 • do 31.03.2019 ; 260,00 PLN bez koszulki
 • po 31.03.2019 ; 360,00 PLN bez koszulki

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w piątek , ciepły posiłek w niedzielę ( impreza zakończeniowa) oraz umożliwia do korzystanie z infrastruktury BAZY.

 • do 31.03.2019; 50 PLN /os.
 • po 31.03.2019; 60 PLN /os.

10. REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 15.05.2019 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
 • po 30.05.2019 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

Wpłaty – Nr rachunku :

Adam Huzar
62-045 Pniewy ul.Turowska 48
36 1240 1747 1111 0010 8680 6968

z dopiskiem PIĘKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!