Opłaty

Opłaty startowe w Ultramaratonie Piękny Zachód 2017:

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia
Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia
· 50 PLN na każdego uczestnika  (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)
Opłata startowa :
300,00 PLN  ( Solo i Open )
Termin wpłaty:
· do 30.04.2017; 300.00 PLN
· po 30.04.2017; 350,00 PLN
W przypadku zgłoszenie teamów do wyścigu opłata rejestracyjna  , jak wpisowe  odnosi się do każdego członka Teamu :
Team 2 osobowy 600 ,00 PLN + 100.00 PLN wpisowe
Team 4 osobowy 1200,00 PLN + 200,00 PLN wpisowe
Zgłoszenie osób towarzyszących
osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w czwartek , ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową) oraz jest   do korzystania z infrastruktury BAZY.
· do 30.04.2017; 35 PLN /os.
· po 30.04.2017; 40 PLN /os.
10. REZYGNACJA
W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
· do 15.05.2017 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
· po 30.05.2017 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
Nr rachunku :
Wacław Żurakowski
osiedle Widok 13B/10
66-200 Świebodzin
55 1090 1593 0000 0001 3398 2513
z dopiskiem PIEKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !