Opłaty

Opłaty startowe w Ultramaratonie Piękny Zachód 2018:

DYSTANS 1901 KM

Zgłoszenia należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia

50 PLN na każdego uczestnika  SOLO ,OPEN TEAM  (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa :

W przypadku zgłoszenie teamów do wyścigu opłata rejestracyjna  , jak wpisowe  odnosi się do każdego członka Teamu .

400,00 PLN  ( Solo i Open )

800,00 PLN Team 2

1600,00 PLN Team 4

Termin wpłaty:

do 31.03.2018; 400 PLN   – na każdego uczestnika   ( Team 2  800,PLN ,Team  4 1600,00 PLN )

po 31.03.2018; 450,00 PLN – na każdego uczestnika ( Team 2 900,00 PLN , Team 4 1800,00 PLN

Olata za samochód towarzyszący 100.00 PLN

Konsumpcja załagi  samochodu na na trasie w punktach kontrolnych 160.00 PLN na osobę

DYSTANS 1001 KM i 501 km 

Zgłoszenia należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia

· 50 PLN na każdego uczestnika  (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa :

350,00 PLN  ( Solo i Open ) dla 1001 km

300,00 PLN ( Solo i Open ) dla 501 km

Termin wpłaty:

Dla 1001 km :

· do 31.03.2018; 350.00 PLN

po 31.03.2018; 400,00 PLN

Dla 501 km :

do 31.03.2018  300,00 PLN

po 31.03.2018 350.00 PLN

W przypadku zgłoszenie teamów do wyścigu opłata rejestracyjna  , jak wpisowe  odnosi się do każdego członka Teamu

1001 km  :

Team 2 osobowy 700,00 PLN + 100.00 PLN wpisowe  w przypadku wpłaty po 31.03.2018  dopłata 100,00 PLN

Team 4 osobowy 1400,00 PLN + 200,00 PLN wpisowe w przypaku wpłaty po 31.03.2018 dopłata 200.00 PLN

501 km  :

Team 2  osobowy 600,00 PLN + 100.00 PLN wpisowe w przypadku wpłaty po 31.03.2018 dopłata 100.00 PLN

Team 4 osobowy 1200.00 PLN + 200..00 PLN wpisowe w przypadku wpłaty po 31.03.2018 dopłata 200.00 PLN

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w wtorek/środa  , ciepły posiłek w niedzielę ( impreza zakończeniowa) oraz umożliwia   do korzystanie z infrastruktury BAZY.

do 31.03.2018; 35 PLN /os.

po 31.03.2018; 40 PLN /os.

REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

do 15.05.2018 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)

po 30.05.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

WPŁATY :

Na  rachunek :

Wacław Żurakowski

osiedle Widok 13B/10

66-200 Świebodzin

55 1090 1593 0000 0001 3398 2513

z dopiskiem PIEKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!