Opłaty

Opłaty startowe w Tour de PoMorze 2017:

Zgłoszenie należy dokonać przez wypełnienie i przesłanie na adres klub@ksuznam.pl wszystkich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej Ultramaratonu.
Rejestracja zgłoszenia w ciągu do 14 dni od wysłania zgłoszenia z wpłatą w wysokości 50 zł (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi).

Termin wpłaty opłaty startowej;
opłata obowiązująca do 30 maja 2017 = 350 zł
po 30 maja 2017 = 450 zł

Opłatę startową prosimy wpłacać na konto:
K.S. UZNAM Świnoujście ul. Boh. Września 32c/5, 72-600 Świnoujście
CA 51 1940 1076 3161 3576 0000 0000 z dopiskiem „700 – imię i nazwisko”,

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do dn. 30.06.2017 zwracamy pełna kwotę wpisowego pomniejszając o koszt przelewu. Po terminie 30.06.2017, wszelkie wpłaty nie będą zwracane.