Książka o inwestowaniu – recenzja

Silną stroną „Książki o inwestowaniu” jest duża liczba przykładów (ponad 200 tabel, wykresów i ramek definicyjnych) oraz mocna warstwa merytoryczna (autor jest inwestorem z 12-letnim doświadczeniem i jednocześnie doktorem finansów i ekonomii). Szczególnie widoczne jest to w części poświęconej strategiom inwestycyjnym, gdzie przy zastosowaniu naukowych metod sprawdzono skuteczność m.in. analizy technicznej, inwestowania w oparciu o rekomendacje giełdowe czy też tzw. gry pod dywidendę.

Pomoc charytatywna

Jako czytelnik „Książki o inwestowaniu” przyczyniasz się do pomocy potrzebującym dzieciom. Z każdego sprzedanego egzemplarza – 9 zł przekazywane jest na rzecz Oddziału Onkologii Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie www.szymonikuba.pl.