Opłaty

Opłaty startowe w Ultramaratonie Piękny Wschód 2018:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet lub drogą pocztową podając dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.lubelskavuelta.pl

oraz na adres organizatora: wlodzimierzoberda@wp.pl

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł na konto organizatora.

Opłata rejestracyjna zostanie zaliczona na poczet startowego, jednakże nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z zawodów..

Startowe należy wpłacić do 31 marca 2018.

Dla dystansu 250 km w kwocie 180 zł, pomniejszonej o opłatę rejestracyjną -50 zł

Dla dystansu 500 km w kwocie 250 zł, pomniejszonej o opłatę rejestracyjną -50 zł

lista startowa zostanie zamknięta w dniu 01 kwietnia 2018

Nazwa i Numer rachunku dla wpłat startowego:

PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA Numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PARIBAS z dopiskiem „PIĘKNY WSCHÓD 2018” – 250 lub 500 Imię i Nazwisko, miejscowość

W przypadku rezygnacji ze startu w maratonie do dnia 1 kwietnia 2018 organizator zwraca kwotę startowego. Po tej dacie startowe nie będzie zwracane.